4.1.2019 STUK:in tiedote: 5G-verkon säteilyturvallisuus

“Uusimman sukupolven 5G-matkaviestinverkon suunnittelu ja testaus ovat parhaillaan käynnissä. Uuden tekniikan avulla pyritään tarjoamaan entistä nopeampia langattomia tietoliikenneyhteyksiä kuluttajien ja yritysten käyttöön. Tämänhetkisen tiedon mukaan 5G-verkko tulee toimimaan Suomessa kolmella eri taajuusalueella. Ensimmäisenä laajempaan käyttöön otetaan noin 3,5 GHz taajuusalue. Alle 1 GHz taajuusalueella pyritään palvelemaan haja-asutusalueiden asukkaita ja esineiden internetin (IoT, Internet of Things) käyttäjiä. Myöhemmässä vaiheessa 5G-verkossa hyödynnetään lisäksi noin 30 GHz millimetriaaltoja.

Tämänhetkisen tiedon valossa altistuminen tukiasemien radiotaajuiselle säteilylle ei tule nousemaan merkittävälle tasolle 5G-verkon käyttöönoton myötä. Radiotaajuiselle säteilylle altistumisen kannalta 1 GHz ja 3,5 GHz taajuusalueen tukiasemat eivät poikkea merkittävästi jo käytössä olevien matkaviestintekniikoiden (2G, 3G, 4G) tukiasemista. Millimetriaaltoalueella tukiasemien solukoko tulee olemaan pieni, koska korkeat taajuudet etenevät heikosti. Yksi antenni saattaa palvella esimerkiksi yksittäistä neuvottelutilaa. Millimetriaallot eivät myöskään läpäise seiniä, joten verkon sisätilakuuluvuuden varmistamiseksi tarvitaan sisätiloihin sijoitettavia tukiasemia. Pienen solukoon tukiasemissa käytetään matalaa lähetystehoa, jolloin radiotaajuiselle säteilylle altistuminen tulee olemaan vähäistä. Tiivis tukiasemaverkko mahdollistaa sen, että myös 5G-päätelaitteet voivat toimia pienellä lähetysteholla.

5G-matkaviestinverkon, kuten aiempien tekniikoiden (2G, 3G, 4G), säteilyturvallisuus varmistetaan säteilylainsäädännön keinoin. Matkaviestinoperaattorilla on velvollisuus selvittää väestön altistuminen radiotaajuiselle säteilylle ennen tukiaseman käyttöönottoa. Altistuminen ei saa ylittää enimmäisarvoja paikoissa, joihin väestöllä on vapaa pääsy. STUK seuraa aktiivisesti 5G-verkon käyttöönottoa ja puuttuu tarvittaessa tukiasema-asennuksiin, jos on syytä epäillä, että väestö altistuu enimmäisarvot ylittävälle säteilylle.”

https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus