10.9.2017: Valmistautuuko Venäjä suurharjoituksellaan uuteen sotaan Euroopassa?

“Venäjän Zapad-suurharjoitus käynnistyy pian, vuosi 2018 voi olla tutkijoiden mukaan kriittinen.

Ensi viikolla alkava Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad-2017 sotaharjoitus on saanut jo ennen käynnistymistään osakseen kohtuuttoman suurta ja pelonsekaista huomiota, ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mathieu Boulègue arvioi tuoreessa artikkelissaan.

Läntisten kommentaattorien olisi tunnetussa brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa työskentelevän Boulèguen mukaan hyvä keskittyä tarkastelemaan todellisuutta Zapad-harjoituksen taustalla. Erityistä huomiota hän kehottaa kiinnittämään siihen, mitä harjoitus kertoo Venäjän omista uhka-arvioista eurooppalaisilla lähialueillaan.

– Zapad-2017 muistuttaa, että Venäjä ei ole vain reaktiivisesti puolustautumassa oletettua uhkaa vastaan, vaan se pyrkii myös tunnustellen painostamaan läntisiä ja Naton joukkoja Euroopassa, hän sanoo.

Zapadin kuusi avainasiaa
Mathieu Boulègue kehottaa kiinnittämään alkavassa Zapad-harjoituksessa erityisesti seuraaviin kuuteen osa-alueeseen ja pohtimaan niiden poliittisia ja sotilaallisia vaikutuksia:

1. Miten Syyrian ja Ukrainan sodista saadut kokemukset heijastuvat Venäjän näkemyksiin nykyaikaisesta sodankäynnistä?

2.Kuinka elektroninen sodankäynti, kybervalmiudet, miehittämättömät ajoneuvot, vastustajan maalittaminen tiedustelutiedon avulla ja muut vastaavat nykyaikaiset taktiikat ja niitä tukeva kalusto integroidaan harjoituksen aikana?

3. Millaisia asejärjestelmiä – esimerkiksi taistelualueen eristämiseen tarkoitettuja A2/AD-ilmapuolustusjärjestelmiä – harjoituksessa nähdään puhtaasti sotilaallisen voiman osoittamiseksi?

4. Miten joukkojen siirrot ja niiden keskinäinen yhteydenpito toteutetaan erityisesti erikoisjoukkojen toiminnan koordinoinnin, sotilas-siviiliyhteistyön, reserviläisten liikekannallepanon ja viranomaisten keskinäisen yhteistyön osalta?

5. Kuinka Kaliningradin aluetta käytetään harjoituksessa ja millainen rooli sillä on operaatioiden toteutuksessa?

6. Missä määrin Zapad onkin tosiasiassa varautumista konventionaaliseen sotaan länsimaata, mahdollisesti Naton jäsenmaata, vastaan – ei terrorisminvastaisen operaation harjoittelua, jollaiseksi Venäjä sitä väittää?

Venäjä järjestää Zapad-sotaharjoituksiaan neljän vuoden välein. Boulègue muistuttaa pian alkavan harjoituksen olevan ensimmäinen sen jälkeen, kun Venäjän ja Naton välit vuonna 2014 Krimin haltuunoton ja Ukrainan sodan vuoksi kiristyivät.

– Harjoitus tarjoaakin ainutkertaisen tilaisuuden seurata tarkoin, miten Venäjä sopeutuu nykyaikaiseen sodankäyntiin ja kuinka se vastaa oletettuihin uhkiin sotilaallisessa suunnittelussaan ja joukkojensiirroissa. Venäjä yleensä harjoittelee sitä, mitä se aikoo toistaa taistelukentällä, Boulègue painottaa.

Katse vuoteen 2018
Kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskuksen (ICDS) äskettäinen raportti muistuttaa edellisen, vuonna 2013 järjestetyn Zapad-harjoituksen olleen valmistautumista Venäjän seuraavana vuonna aloittamiin toimiin Ukrainassa.

Venäjän vakuuttelut, joiden mukaan Zapadissa ei ole mitään pelättävää, voivat raportin kirjoittaneen ICDS:n tutkijan Kalev Stoicescun mukaan pitää paikkansa juuri nyt, mutta osoittautua katteettomiksi jo muutaman kuukauden kuluessa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Stoicescu on työskennellyt Viron ulkoasiain- ja puolustushallinnossa ja ollut muun muassa maansa suurlähettiläänä Washingtonissa.

– Venäjän yleisesikunnalla on epäilemättä suunnitelmat Valko-Venäjän mahdolliseen haltuunottoon ”vastauksena” liittoutuneiden joukkojen sijoittamiselle Puolaan ja Baltian maihin sekä suunnitelmat uusiin sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan – myös Valko-Venäjän maaperältä, Stoicescu sanoo.

– Nämä suunnitelmat, joita Zapad-2017:ssä todennäköisesti harjoitellaan, saatetaan panna täytäntöön myöhemmin, kuten 2013–14 tapahtui. Se voisi ajankohtaistua esimerkiksi silloin, jos Korean niemimaalla puhkeaa sota, ja USA tulisi sidotuksi kaukaiselle sotanäyttämölle.

Venäjän on ICDS:n raportin mukaan tarkoitus rakentaa vuoden 2017 loppuun mennessä peräti neljäkymmentä uutta sotilastukikohtaa, joihin sijoitetaan yhteensä kaksikymmentä ilmeisesti noin prikaatin vahvuista joukko-osastoa. Raportti ennakoi Venäjän myös jatkavan pitkän kantaman ohjusten, tiedustelu- ja taistelulennokkien sekä erikoisjoukkojen ryhmittämistä länsirajansa läheisyyteen.

– Venäjä pidättäytynee miehittämästä häikäilemättömästi Valko-Venäjää ja/tai kiihdyttämästä merkittävästi Donbassin konfliktia ennen 18. maaliskuuta ensi vuonna järjestettäviä presidentinvaalejaan ja jalkapallon MM-kisoja kesä-heinäkuussa. Sen jälkeen – ellei jo sitä ennen – Zapad-2017:ssä hankitut ja harjoitellut opit saatetaan panna täytäntöön, Stoicescu ennustaa.”

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/zapad_ven%C3%A4j%C3%A4-69901