22.11.2018: Sulkeutuuko YouTube osin tai jopa kokonaan EU-alueella? Kyseenalainen sääntelyuudistus etenee

“YouTuben ja muiden käyttäjien lataamaa, mahdollisesti tekijänoikeuksien alaista sisältöä sisältävien palvelujen tulevaisuus on uhan alla Euroopan unionin tekijänoikeusuudistuksen takia.

Tekijänoikeusuudistuksen kiistanalaisin kohta on artikla 13, jossa käsitellään palveluille asetettavia edellytyksiä mitä tulee tekijänoikeuden alaisten materiaalien julkaisuun ja yhteistoimintaan oikeuksien haltijoiden kanssa.

Tällä hetkellä YouTuben ja muiden palvelujen asemaa turvaa niin sanottu ”turvasatama”, joka tarkoittaa, että tekijänoikeuksien kunnioittamiseen riittää, että palvelusta poistetaan sisällöt, joiden on ilmoitettu loukkaavan tekijänoikeuksia.

Jatkossa tähän suunniteltu keskeinen muutos olisi nykyisen palveluita turvaavan säännön poistaminen niin, että palvelut olisivat vastuussa esittämistään sisällöistä alusta lähtien: kaikki oikeudet olla sovittuna etukäteen ja julkaistu materiaali voisi johtaa heti tekijänoikeuskorvauksiin.

YouTube on varoittanut, että tämä saattaa johtaa joidenkin videotyyppien esittämisen tai jopa koko YouTuben sulkeutumiseen EU-alueella.

”Parlamentin lähestymistapa on epärealistinen monissa tapauksissa, koska tekijänoikeuksien omistajat ovat usein eri mieltä kuka omistaa mitkäkin oikeudet. Jos omistajat eivät ole yhteisymmärryksessä, on mahdotonta odottaa näitä sisältöjä sisältävien avointen alustojen tekevän oikeita päätöksiä”, kommentoi YouTuben toimitusjohtaja Susan Wojcicki aiemmin marraskuussa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä.

Esimerkiksi kyseenalaisesta videosta Wojcicki nosti hittikappale Despaciton. Sen videoon liittyvät monet tekijänoikeudet, äänitallenteista julkaisuoikeuksiin. ”Vaikka YouTubella on sopimuksia useiden tahojen kanssa videon lisensoinnista ja siitä maksamisesta, jotkin oikeuksien haltijoista ovat tuntemattomia. Tällainen epävarmuus tarkoittaa, että saatamme joutua estämään tämänkaltaisia videoita artikla 13:n alla välttääksemme syntyvän vastuun.”

Wojcicki on muistuttanut, että YouTubeen ladataan joka minuutti yli 400 tuntia uutta videota, joten tekijänoikeuksista sopiminen etukäteen ei ole realistista, kuten ei myöskään riskin ottaminen sisältöjen tekijänoikeuksien suhteen. ”Potentiaaliset vastuut ovat niin suuria, ettei yksikään yhtiö voi ottaa sellaista taloudellista riskiä.”

Uusimmissakin, TorrentFreak-sivuston esiin nostamissa tekijänoikeusuudistuksen luonnoksissa artikla 13:een liittyvät kohdat ovat kuitenkin huomattavasti aiempaa tiukempia mitä tulee tekijänoikeuksien alaisen materiaalin julkaisuun.

YouTube on kehittänyt omaa Content ID -sisällöntunnistusjärjestelmää, jonka kautta tapahtuu 98 prosenttia tekijänoikeuksien hallinnasta tätä nykyä. YouTube haluaisi, että sen Content ID -järjestelmä riittäisi jatkossakin ja vapauttaisi sen vastuusta mitä tulee tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin julkaisemiseen. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, onnistuuko YouTube vakuuttamaan EU-päättäjät riittävällä tavalla, jotta synkimmiltä skenaarioilta vältytään.

YouTuben ja muiden vastaavien palvelujen vastapuolena kiistassa ovat oikeuksien haltijat, etunenässä musiikkioikeuksia omistavat levy-yhtiöt, jotka haluavat YouTuben maksavan enemmän musiikista palvelussa.

YouTube ehdottaa, että ratkaisu kiistaan voisi olla yhdistelmä ”kattavampia lisensointisopimuksia, yhteistyötä oikeuksien omistajien välillä selvittämään kuka omistaa ja mitä sekä älykästä hallitateknolgoiaa kuten Content ID”.

”Alustat, jotka seuraavat näitä sääntöjä ja tekevät parhaansa auttaakseen oikeuksien haltijoita tunnistamaan heidän sisältönsä, ei tulisi pitää vastuussa jokaisesta sisällöstä joita käyttäjät palveluun lataavat”, toteaa Wojcicki.”

Sulkeutuuko YouTube osin tai jopa kokonaan EU-alueella? Kyseenalainen sääntelyuudistus etenee