Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2014

26.9.2014: Saksassa vaaditaan insestin laillistamista

“Saksassa toimivan eettisen neuvoston mukaan insestin määritteleminen rikolliseksi toiminnaksi loukkaa yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Insestillä tarkoitetaan lähisukulaisten välistä seksuaalista kanssakäymistä. Kansanomaisemmin insesti tunnetaan sukurutsana ja useissa maissa se on määritetty rangaistavaksi teoksi.

Saksassa toimiva eettinen neuvosto katsoo, että insestin rangaistavuudesta olisi nyt aika luopua. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Telegraph.

– Aikuisikäisten sisarusten oikeuden sukupuoliseen itsemääräämiseen pitäisi painaa vaakakupissa enemmän kuin abstrakti ajatus perheen suojelemisesta, neuvoston laatimassa mietinnössä todetaan.”

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288743181825.html

25.9.2014: Sierra Leone määräsi yli miljoona ihmistä Ebola-karanteeniin

“Länsiafrikkalainen Sierra Leone on määrännyt kolme maakuntaa ja kaksitoista heimoaluetta karanteeniin Ebolan torjumiseksi. Eristettävillä Port Lokon, Bombalin ja Moyamban alueilla asuu noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Sierra Leone on aiemmin määrännyt karanteenin Keneman ja Kailahunin alueille. Uusien eristysmääräysten myötä kolmasosaa maan väestöstä on kielletty liikkumasta vapaasti.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014092518694416_ul.shtml

http://www.svt.se/nyheter/uutiset/ebola-on-kansainvalinen-uhka

http://www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/2014/09/25/sierra-leone-maarasi-yli-miljoona-ihmista-ebola-karanteeniin

15.9.2014: Voimakas maanjäristys runteli Ruotsia – tuntui Suomessa asti

“Ruotsin keskiosassa on sattunut poikkeuksellisen voimakas maanjäristys.

Helsingin yliopiston seismologian instituutin mukaan järistyksen alustava voimakkuus oli 5,2. Ruotsalaisarviot voimakkuudesta liikkuivat 4,5:stä 5:een.

Järistyksen keskus oli kymmenen kilometrin syvyydessä noin 70 kilometriä Moran kaupungista pohjoiseen.”

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288738357020.html

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288738402415.html

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014091518665408_ul.shtml

http://www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/2014/09/15/keski-ruotsissa-poikkeuksellisen-voimakas-maanjaristys

http://yle.fi/uutiset/ruotsissa_poikkeuksellisen_voimakas_maanjaristys/7472529

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/ruotsissa-poikkeuksellisen-voimakas-maanjaristys-myos-suomessa-useita-havaintoja/4333452

14.9.2014: Matkailijoita kohtasi uusi vitsaus: Valtavia, sitkeitä paiseita

“Läpimitta jopa 20 senttiä

Uudenlaiset bakteerit voivat aiheuttaa valtavia paiseita, joita tulee tämän tästä lisää.

Paise on punainen ja äkäisen näköinen. Koko paisealue voi olla halkaisijaltaan jopa 20 senttiä.

Paiseesta voi alkaa valua märkää.

Paiseet ovat kipeitä, ja voivat tehdä raajojen liikuttamisesta hankalaa.”

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/matkailijoita-kohtasi-uusi-vitsaus-valtavia-sitkeita-paiseita/4326384

15.9.2014: Kansalaisaloite sensuroitiin: Arhinmäki ja Kyllönen vaativat Kataiselta selitystä

“Vasemmistoliiton Arhinmäki ja Kyllönen kysyvät: ”Katainen, miksi estitte kansalaisaloitteen?
Suuri joukko eurooppalaisia on päättänyt tehdä aloitteen Euroopan unionin ja Kanadan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppaneuvotteluiden keskeyttämisestä. EU:n komissio kuitenkin päätti 10. syyskuuta estää nimien keräämisen kansalaisaloitteeseen.

– Komissiolla oli sääntöjen mukaan mahdollisuus sensuroida ennakkoon nimien keräys kansalaisaloitteeseen. Samalla se kuitenkin lähetti vahvan demokratian vastaisen viestin – salassa käydyistä neuvotteluista ei jatkossakaan haluta kansalaiskeskustelua, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa.

– Kataisella ja muulla komissiolla on nyt selityksen paikka, miksi he haluavat estää keskustelua ja jatkaa sopimuksen valmistelemista salassa.

Hyödyttäisi suuryrityksiä

Eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa miljoona eurooppalaista vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita voi nostaa ihmisille tärkeä asian komission käsittelyyn. Päätösvalta jatkokäsittelystä säilyy komissiolla, joten aloitteen tärkein merkitys on ihmisten aktivointi demokraattiseen päätöksentekoon osallistumiseen.

Euroopan Parlamentin Vasemmistoryhmä tuomitsi komission toimet. Parlamentin jäsen Merja Kyllönen vaatii neuvotteluiden keskeyttämistä ja asioiden julkista käsittelyä.

– Sopimus hyödyttää lähinnä suurimpia yrityksiä ja heikentää valtioiden mahdollisuuksia suojella työntekijöitä, ympäristöä ja julkisia palveluita. Mahdolliset hyödyt ovat kyseenalaisia ja optimistisimmissakin arvioissa mitättömiä, kun niitä vertaa sopimuksen tuomiin uhkiin, kuten demokraattisen päätöksenteon alistamista ulkopuoliselle välimiesoikeudelle, Kyllönen sanoo.

Juomavedet kaivostoimintaan

Euroopan parlamentti käsittelee kauppasopimusta Kanadan kanssa tiistaina 16. syyskuuta.

Arhinmäki ja Kyllönen arvioviat yhteisessä tiedotteessaan, että sopimukseen sisältyvä investointisuoja veisi Euroopalta päätösvallan omiin asioihinsa.

– Suuryritykset ovat jo nykyisin osoittaneet haastavansa valtioita oikeuteen, mikäli ne tekevät päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa yritysten edun kanssa, tiedotteessa todetaan.

– Esimerkiksi ruotsalainen Vattenfall haastoi Saksan oikeuteen ydinvoiman alasajon vuoksi. Yhdysvaltalainen Lone Pine haastoi Kanadan, jotta voisi käyttää ympäristölle tuhoisaa vesisärötystä. Australialainen Oceanagold haastoi El Salvadorin, koska se halusi käyttää maan juomavedet kaivostoimintaansa. Lista yrityksistä estää kansalaisten ja ympäristön suojeleminen on pitkä, eikä komissiolla ole eurooppalaisilta lupaa kaventaa demokraattista päätöksentekoa voitontavoittelun kustannuksella.”

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3230121/kansalaisaloite-sensuroitiin-arhinmaki-ja-kyllonen-vaativat-kataiselta-selitysta

 

15.9.2014: Miten EU voi torpata asiallisen kansalaisaloitteen?

“EU hylkäsi vapaakauppasopimuksia koskevan kansalaisaloitteen teknisillä perusteilla.
Vasemmisto paheksuu sitä, että Euroopan unionin komissio torppasi viime viikolla nimien keräämisen kansalaisaloitteeseen, joka olisi vaatinut EU:n ja Yhdysvaltojen (TTIP) sekä EU:n ja Kanadan välisten kauppaneuvotteluiden (CETA) keskeyttämistä.

Kansalaisaloite on vuonna 2009 voimaan astuneen Lissabonin sopimuksen mukanaan tuoma väline, jonka tarkoitus on aktivoida kansalaisia poliittiseen aloitteellisuuteen. Miten komissio siis voi torpata kansalaisaloitteen jo siinä vaiheessa, kun sitä vasta pyydetään virallisesti rekisteröitäväksi nimien keräämistä varten?

Hylkääminen mahdollista

Komissiolla on sinänsä oikeus hylätä kansalaisaloitteita jo rekisteröintivaiheessa. Hylkäämisperusteet ovat toisaalta teknisiä, jolloin lähinnä pyritään estämään aloitteet, jotka menevät komission valtuuksien ulkopuolelle.

Toinen ryhmä perusteluita tähtää ”sopimattomien” aloitteiden tien katkaisemiseen. Kansalaisaloitekäytäntöä luotaessa tällä ajateltiin esimerkiksi äärioikeiston mahdollisesti masinoimia rasistisia kansalaisaloitteita.

Komissio rekisteröi kansalaisaloite-ehdotuksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteröintiä on pyydetty, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

”Kansalaistoimikunta on perustettu ja yhteyshenkilöt nimetty.

Ehdotettu kansalaisaloite ei ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi, jolla sovelletaan perussopimuksia.

Ehdotettu kansalaisaloite ei ole oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai haitantekotarkoituksessa tehty.

Ehdotettu aloite ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen EU:n arvojen vastainen” (tekstilainaus EU:n viralliselta nettisivulta).

”Aloite tuli liian aikaisin”

Kauppaneuvotteluja koskevaa kansalaisaloitetta tuskin voi hylätä sopimattomuusperusteluilla. Komission viime keskiviikkona antamassa hylkäävässä päätöksessä perustelu onkin tekninen.

Komission mukaan ehdotettu kansalaisaloite rikkoo listassa toisena olevaa periaatetta eli se ”ylittää selvästi komission toimivallan tehdä ehdotus unionin säädökseksi, jolla sovelletaan perussopimuksia” (virallinen suomenkielinen teksti).

Tarkemmat perustelut löytyvät laajemmasta englanninkielisestä vastauksesta. Komission mukaan kansalaisaloitteet eivät voi kohdistua sellaisiin EU:n neuvoston päätöksiin, jotka vasta valtuuttavat kansainvälisten neuvottelujen aloittamisen tai aloittamatta jättämisen.

Toisin sanoen – komissio selventää – kansalaisaloitteen voi kansainvälisten sopimusten tapauksessa tehdä vasta sopimuksen allekirjoittamista ja solmimista koskevista Eurooppa-neuvoston tekemistä päätöksistä.

Ei velvoita komissiota

Käytännössä komission päätös tarkoittaa sitä, että neuvotteluja laajoista kauppasopimuksista voi jatkaa suljettujen ovien takana. Niihin voi kansalaisaloitteella vaikuttaa vasta sitten, kun ”on jo myöhäistä vaikuttaa” – kuten oletettavasti todetaan siinä vaiheessa.

Vaikka kansalaisaloite olisi rekisteröity ja se olisi kerännyt vaadittavat vähintään miljoona allekirjoitusta, se ei sinänsä velvoita komissiota mihinkään. Komissio voi vapaasti päättää, lähteekö se viemään aloitetta eteenpäin EU:n lainsäädäntöön.

EU antoi asetuksen kansalaisaloitteista helmikuussa 2011 ja ensimmäiset nimienkeruut saivat alkaa huhtikuussa 2012.”

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3230223/miten-eu-voi-torpata-asiallisen-kansalaisaloitteen

10.9.2014: Voimakas auringonpurkaus suoraan kohti Maata

Erittäin voimakas X1.6 luokan aurinkopurkaus tapahtui auringonpilkusta AR 2158 10.9.2014 klo 17:46 UT suoraan kohti Maata. Odotettavissa on voimakkaita revontulia ja jopa haittaa satelliiteille ja sähköverkolle.

Spaceweather.com: “EARTH-DIRECTED X-FLARE AND CME: Sunspot AR2158 erupted on Sept. 10th at 17:46 UT, producing an X1.6-class solar flare.”

4.9.2014: Kateissa: säiliöllinen radioaktiivista cesium-137:ää – voidaan käyttää likaiseen pommiin

“Radioaktiivista isotooppia cesium-137 on kadonnut Länsi-Kazakstanissa, kun aine putosi kuljetusauton matkasta, kertoo NyTeknik.

Kazakstanin viranomaiset ovat jo viikon etsineet radioaktiivista ainetta pitkin maan länsiosia. Turvallisuus- ja pelastusviranomaiset sekä armeijan joukot metsästävät nyt 50–60 kiloista cesiumsäiliötä.

Cesiumin radioaktiivista isotooppia 137 syntyy ydinreaktion sivutuotteena, ja sitä voidaan käyttää muun muassa lääketieteellisiin tarkoituksiin. Mihin kadonnutta cesiumerää oli käytetty, se jää uutistoimisto Jazeeran alkuperäisestä jutusta epäselväksi.

Kazakstanin viranomaiset pelkäävät, että aineen avulla valmistetaan likainen pommi. Se on heikko ydinpommi, joka levittää suuren määrän radioaktiivista säteilyä.

Meksikossa varastettiin taannoin radioaktiivista koboltti-60:tä, jota pelättiin käytettävän myös likaiseen pommiin. Varkaat saatiin ennen pitkää kiinni.

Cesium-137:n puoliintumisaika on 30 vuotta, joten aine aiheuttaa vielä pitkään palovammavaaran ja saattaa jopa tappaa lähellä olevia ihmisiä. Paikallisia asukkaita on varoitettu avaamasta säiliötä, jos se löytyy.”

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/2014-09-04/Kateissa-s%C3%A4ili%C3%B6llinen-radioaktiivista-cesium-137%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93-voidaan-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-likaiseen-pommiin-3255408.html

 

31.8.2014: Ebola-epäily Tukholmassa

“Tukholman läänin maakäräjät tiedotti, että epäilty henkilö oli sairastunut kuumeeseen vierailtuaan alueella, jossa Ebolaa on tavattu.

Mies haettiin hoitoon sunnuntaina iltapäivällä. Häntä hoidetaan Tukholman Karoliinisessa sairaalassa eristetyissä tiloissa.

Viime viikkojen aikana myös Saksassa ja Itävallassa on ollut epäiltyjä Ebola-tapauksia, mutta epäilyt ovat osoittautuneet vääriksi.

Länsi-Afrikassa Ebolaan on kuollut jo yli 1 550 ihmistä. ”

 

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288732053634.html