11.3.2019: Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulait

Eduskunta on hyväksynyt siviili- ja sotilastiedustelulait.

Tiedustelulakipaketin viimeiset osat hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä maanantaina. Asiasta ei äänestetty.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) pitää tehtyä päätöstä vastuullisena Suomen turvallisuuden kannalta. Häkkäsen mukaan Suomi saa vihdoin kauan odotetun tiedustelulainsäädännön.

– Hyväksytty lainsäädäntö mahdollistaa turvallisuusviranomaisillemme ajantasaiset toimivaltuudet maamme turvallisuuden varmistamiseen. Suomen turvallisuusuhat ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi, mistä johtuen tarvitsemme turvallisuusviranomaisille myös toimivaltuudet näihin vastaamiseen, Häkkänen toteaa tiedotteessaan.

Häkkäsen mukaan tiedustelulainsäädäntö antaa myös paremmat mahdollisuudet tehdä kansainvälistä tiedusteluyhteistyötä.

– Terrorismi ja muut vakavat valtioita uhkaavat teot eivät katso valtionrajoja, mistä johtuen tarvitsemme vahvan kansainvälisen yhteistyön.

Häkkänen pitää tärkeänä, että tiedustelutoiminta perustuu aina lakiin ja sitä valvotaan tarkasti.

– Pidän tärkeänä, että olemme luoneet erittäin vahvan tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmän. Valvontajärjestelmän tarkoituksena on toisaalta huolehtia toimivaltuuksien asianmukaisesta käytöstä ja lisätä kansalaisten luottamusta tiedusteluviranomaisten työhön.

Tiedustelulakeja piti käsitellä eduskunnan täysistunnossa jo helmikuussa, mutta puhemies Paula Risikko veti ne yllättäen pois asialistalta ja lähetti ne takaisin valiokuntiin.”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/24f22e84-e245-47d8-9fda-c175243d5723