23.5.2018: Pohjoismaiden pääministerit edistävät 5G-yhteyksiä

“Pohjoismaat aikovat ottaa johtavan roolin 5G-teknologian edistäjinä. Pääministerit sopivat, että Pohjoismaista luodaan maailman ensimmäinen ja yhtenäisin alue, jossa 5G on tehokkaasti käytössä. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat aiheesta poliittisen julkilausuman tänään 23. toukokuuta Ruotsin Höga Kustenilla järjestetyn kaksipäiväisen kesäkokouksensa päätteeksi.

Pohjoismaiden pääministerit tutustuivat tulevaisuuden 5G-teknologian mahdollisuuksiin kuulemalla asiantuntijoita ja tutustumalla erilaisiin 5G:tä hyödyntäviin laitteisiin. 

Yhteisessä julkilausumassaan pääministerit toteavat, että innovaatioista ja digitaalisesta osaamisestaan tunnetut Pohjoismaat vievät 5G-teknologiaa eteenpäin kaikilla yhteiskunnan aloilla. Pääministerit sitoutuivat siihen, että kaikissa Pohjoismaissa luodaan edellytykset digitalisaation ja 5G-yhteyksien menestyksekkäälle kehitykselle. Lisäksi pääministerit sopivat yhteisen toimintasuunnitelman tekemisestä. 

– 5G-teknologian edistäminen vaatii yhteistyötä eri tasoilla; globaalilla, eurooppalaisella ja alueellisella. Tulevaisuuden teknologia riippuu entistä enemmän luotettavasta sekä nopeasta datasiirrosta ja 5G-verkoista, pääministeri Juha Sipilä totesi.

– Suomen tavoitteena on olla 5G-kehityksen eturintamassa. Pyrimme luomaan positiivisen ympäristön edistyneille digitaalisille palveluille. Tavoitteena on, että ensimmäiset kaupalliset 5G-verkot rakennettaisiin ensi vuoden alussa, pääministeri Sipilä kertoi.”

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/pohjoismaiden-paaministerit-edistavat-5g-yhteyksia