Kirjoittajan arkistot: yp

29.1.2018: Harvinainen kuu keskiviikkona – amerikaksi puhutaan jo sinisestä super­ve­ri­kuusta

“Mi­kä­li pil­vi­ver­ho ra­ot­tuu, näh­dään Koil­lis­maal­la kuun osit­tai­nen pi­men­nys kes­ki­viik­ko­na. Sy­vin kuun­pi­men­nys ajoit­tuu puo­li nel­jään hie­man en­nen au­rin­gon­las­kua, kun kuu nou­see koil­li­sen suun­nas­ta. Kuu­sa­mon kir­kol­la san­gen har­vi­nen kuu­ta­paus on sy­vim­mil­lään kel­lo 15.25.

Kuun vär­jäy­ty­mi­nen joh­tuu sii­tä, et­tä au­rin­gon va­lon pu­nai­set aal­lon­pi­tuu­det tait­tu­vat maan il­ma­ke­häs­tä voi­mak­kaim­min. Nämä tait­tu­neet pu­nai­set sä­teet yl­tä­vät kuun pin­nal­le vii­mei­sek­si ja vär­jää­vät kuun pu­nai­sek­si tai ru­seh­ta­vak­si. Ame­ri­kas­sa pu­nai­nen kuu on ni­met­ty dra­ma­tii­kan­ha­kui­ses­ti ve­ri­kuuk­si.

Li­säk­si kuu vii­let­tää kes­ki­viik­ko­na maa­ta lä­hin­nä maa­ta hie­man el­lip­ti­sel­lä ra­dal­laan noin 350 000 ki­lo­met­rin etäi­syy­del­lä. Yh­dys­val­tain mal­lin mu­kaan Suo­mes­sa­kin on ryh­dyt­ty pu­hu­maan su­per­kuus­ta, kos­ka kuu näyt­tää sen lä­hei­syy­des­tä joh­tu­en aa­vis­tuk­sen ta­val­lis­ta suu­rem­mal­ta.

Kol­mas yh­teen­sat­tu­ma on se, et­tä kuu näyt­tää ole­van pi­men­nyk­sen ai­kaan lä­hel­lä ho­ri­sont­tia. Joh­tu­en kuun ma­ta­las­ta ase­mas­ta, on tuo­ta kuu­ta hel­pom­pi ver­ra­ta ho­ri­son­tis­sa nä­ky­viin pui­hin ja maan­pin­nan muo­toi­hin.

Ha­vain­to­vir­hees­tä joh­tu­en kuu näyt­tää ta­val­lis­ta kook­kaam­mal­ta, kos­ka ver­taa­van ha­vain­noit­si­jan ai­vo­toi­min­nois­sa on ta­val­laan puu­te. Evo­luu­tio ei ole muo­van­nut ih­mi­sa­pi­noi­den ha­vain­to­ko­neis­toa ha­vain­noi­maan tai­vas­ta suo­raan yl­läm­me, ei­kä näin ol­len myös­kään kuun suh­teel­lis­ta ko­koa tai­vaal­li­ses­sa suun­nas­saan. Ym­mär­ret­tä­vis­tä syis­tä ih­mi­nen on la­ji­tyy­pil­li­ses­ti kiin­nit­tä­nyt huo­mi­on­sa eteen­sä, vaan ei pään­sä pääl­le. Näin ho­ri­son­tis­sa suu­rem­mal­ta näyt­tä­vä kuu pal­jas­taa sen, kuin­ka ha­vain­tom­me ym­pä­röi­väs­tä maa­il­mas­tam­me ovat hy­vin­kin suh­teel­li­sia ja ta­val­laan häi­ri­ö­herk­kiä, eri­tyi­ses­ti ha­vain­to­jen aset­tu­es­sa to­tu­tuis­ta poik­ke­a­viin nä­kö­kul­miin.

Kuun mo­nin­ker­tai­ses­ti poik­ke­a­vas­ta ase­mas­ta ker­toi­vat mui­den mu­as­sa Ur­sa ja Gu­ar­di­an, jois­ta jäl­kim­mäi­nen tie­tää vas­taa­van tai­vaal­li­sen yh­teen­sat­tu­man ta­pah­tu­neen vii­mek­si sata vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten.

Ame­ri­kas­sa on myös kek­sit­ty ni­mit­tää kuu­kau­den tois­ta täy­si­kuu­ta myös si­ni­sek­si kuuk­si, mil­le il­mi­öl­le suo­men­kie­les­sä ei ole ni­mi­tys­tä. Näin pää­dym­me nel­jän­nen sei­kan kaut­ta hie­man epäi­lyt­tä­vän kuu­loi­seen suo­men­nok­seen si­ni­ses­tä su­per­ve­ri­kuus­ta.”

https://www.koillissanomat.fi/?app=NeoDirect&com=6/226/334793/a3fd4d941d

 

 

27.10.2017: Saudi-Arabia myönsi ensimmäisenä maana kansalaisuuden robotille – ja kyseinen robotti kuittaili heti Elon Muskille

“Saudi-Arabia on myöntänyt ensimmäistä kertaa kansalaisuuden humanoidirobotille, kertovat muun muassa Al Arabiya – ja Gizmodo-verkkosivustot.

Sophia-nimellä kulkeva robotti nousi tällä viikolla lavalle teknologiakonferenssissa pääkaupunki Riadissa ja kiitti saamastaan kunniasta. Robotti kuvasi tilannetta ”historialliseksi”.

Konferenssissa robottia haastatellut toimittaja Andrew Ross Sorkin otti esille robottien noususta esitetyt huolet. Sophia kuittasi huolet toteamalla, että haastattelija on selvästi ”lukenut liikaa Elon Muskia”.

”Älä huoli, jos olet kiltti minulle, olen  kiltti sinulle. Kohtele minua vain älykkäänä siirräntäjärjestelmänä.”

Vastauksellaan robotti ilmeisesti viittasi siihen, että Teslan ja SpaceX:n perustaja Elon Musk on toistuvasti esittänyt julkisuudessa varoituksia tekoälyn ja robottien yleistymisen riskeistä.

Vastaus sai myös Elon Muskin twiittaamaan.

”Syöttäkää sille syötteenä Kummisetä-elokuvia. Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua?” Musk vitsaili.

Sophia-robotin on luonut hongkongilainen robotiikkayhtiö nimeltään Hanson Robotics. Kyseinen robotti osaa muun muassa jutella, hymyillä veikeästi ja jopa kertoa vitsejä. Robotti esitteli taitojaan taannoin muun muassa The Tonight Show -viihdeohjelmassa.

Sophia sai hieman kyseenalaista mainetta jo maaliskuussa 2016, kun Sophian luoja David Hanson kysyi siltä: ”Haluatko sinä tuhota ihmiset? Ole kiltti ja sano ei.”

Sophian hieman huolestuttava vastaus oli: ”OK. Minä tuhoan ihmiset.”

Saudi-Arabialla on kovia suunnitelmia robottien suhteen muutenkin. Kruununprinssi Mohammed bin Salman kertoi tiistaina, että maa suunnittelee valtavaa satojen miljardien euroen suuruista hanketta, jonka tavoite on perustaa uusi futuristinen kaupunki Punaisenmeren rannikolle.

Suunnitellun kaupungin nimi on Neom. Huippumodernin kaupungin ensimmäisen vaiheen pitäisi suunnitelmien mukaan olla valmis vuonna 2025. Sophia-robotin on määrä olla kaupungin ensimmäinen robotti.

Erikoista on, että kaupungille varattu erityisalue ulottuu Jordanian ja Egyptin maille. Saudi-Arabia toivoo, että vyöhykkeestä tulee maailmankaupan solmukohta.

NEOM-KAUPUNGIN on suunnitelmien mukaan olla kaupunki, jossa esimerkiksi robotiikka, lennokit ja uusiutuva energia on tärkeässä roolissa.”

https://tekniikanmaailma.fi/saudi-arabia-myonsi-ensimmaisena-maana-kansalaisuuden-robotille-ja-kyseinen-robotti-kuittaili-heti-elon-muskille/

https://www.suomenuutiset.fi/saudi-arabia-myonsi-kansalaisuuden-robotille/

https://www.tekniikkatalous.fi/videot/ensimmainen-robotti-maailmassa-sai-kansalaisuuden-sophia-botti-vastaa-videolla-toimittajan-kysymyksiin-6684392

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/saudi-arabia-myonsi-kansalaisuuden-robotille-maan-naiset-protestoivat-koska-sophian-ei-ole-pakko-pitaa-huivia

 

 

19.12.2017: Tässä maassa kamerat tunnistavat nyt kaikkien kasvot kaikkialla

“Kiinassa tekoäly on täydessä mitassa yhteiskunnan palveluksessa.

South China Morning Post kertoo tämän päivän todellisesta ja ennennäkemättömästä Big Brotherista, jonka takana on Yitu Technologies -yhtiö.

Yitun kasvojentunnistuksen algoritmeilla ja Dragonfly Eye -ohjelmalla on tallennettu aktiiviseen käyttöön kuvat 1,8 miljardista ihmisestä.

Ohjelman avulla on saatu kiinni rikollisia koko Kiinassa. Yitun perustaja Zhu Longin mukaan tekoäly tulee mullistamaan maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous.

Yitun toimistorakennuksessa on iso näyttö, joka tunnistaa jokaisen sitä tuijottavan. Tämän jälkeen screen näyttää videon kyseisen henkilön kulkureitistä paikalle halki rakennuksen.

– Koneemme tunnustavat sinut helposti ainakin kahden miljardin ihmisen joukosta sekunneissa, joka olisi ollut uskomatonta vielä kolme vuotta sitten, Zhu Long sanoo.

Joukossa ovat myös kaikki Kiinassa käyneet ulkomaalaiset. 320 miljoonaa kasvokuvaa on saatu Kiinan rajatarkastuksista.”

Tässä maassa kamerat tunnistavat nyt kaikkien kasvot kaikkialla

 

 

18.12.2017: Kiina tuomitsi stadionilla 10 ihmistä kuolemaan – tuhannet seurasivat katsomossa

“Harvinainen julkinen oikeudenkäynti pidettiin Guangdongin provinssissa lauantaina.

Kiinassa tuomittiin lauantaina kuolemanrangaistus kymmenelle ihmiselle, jotka olivat syyllistyneet erilaisiin rikoksiin. Brittilehti Guardianin mukaan seitsemän teloitetuista oli huumekauppiaita ja loput saivat tuomionsa henkirikoksista ja ryöstöistä.

Poikkeuksellisen tilanteesta teki se, että tuomiot luettiin tuhansien ihmisten edessä stadionilla. Tapaus sattui Lufengissa, Guangdongin provinssissa noin 160 kilometrin päässä Hongkongista. Guardianin tietojen mukaan paikalliset oli kutsuttu katsomaan tilaisuutta neljä päivää aiemmin. Tuomion jälkeen tuomitut vietiin pois.

Tapauksesta taltioitu video on levinnyt viikonlopun jälkeen netissä. Tuomitut olivat käsiraudoissa ja seisoivat uutistoimisto AFP:n mukaan juoksuradalle tuoduilla palkintopalleilla kuulemassa tuomionsa.

Lauantaina annetut julkiset tuomiot ovat AFP:n mukaan herättäneet runsaasti kritiikkiä kiinalaisissa tiedotusvälineissä. Yleisön joukossa oli tiettävästi myös runsaasti nuoria, jotka olivat pukeutuneet koulupukuihin.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiina teloittaa enemmän ihmisiä kuin mikään muu maa maailmassa. Kiinan viranomaiset eivät ole antaneet tarkkoja lukuja kuolemantuomioiden määristä, mutta Guardianin mukaan Yhdysvalloissa toimiva järjestö arvioi, että maa teloitti viime vuonna noin 2 000 ihmistä.

AFP kertoo Global Timesin tietoihin viitaten, että Lufengissa pidettiin vastaavanlainen oikeudenkäynti huumeiden salakuljettajille vuonna 2015. Tuolloin yleisöä oli paikalla jopa 10 000-päinen joukko. Kaupunki on uutistoimiston mukaan yksi Kiinan suurimpia metamfetamiinin tuottajia.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005495040.html

 

18.12.2017: Sähkökatko lamautti maailman vilkkaimman lentokentän

“Sähköt olivat poikki Atlantan lentokentällä puoli vuorokautta. Joulunalusviikko on Yhdysvalloissa lentoliikenteen vilkkainta aikaa.

Liikenne maailman vilkkaimmalla lentokentällä pysähtyi käytännössä kokonaan sunnuntaina. Sähköt katkesivat Yhdysvalloissa Atlantassa sijaitsevalla Hartsfield–Jacksonin lentokentällä sunnuntai-iltana Suomen aikaa, ja tuhannet matkustajat jäivät jumiin kentälle.

Lentoasema kertoi verkkopalvelu Twitterissä maanantaiaamuna Suomen aikaa eli keskiyöllä paikallista aikaa, että sähköt on saatu palautettua terminaaliauloihin. Lentoaseman mukaan yli 5 000 matkustajalle toimitetaan ruokaa, ja lentokenttäjunat alkavat pian kulkea.

Lentokentän sähkönjakelusta vastaava yhtiö Georgia Power vahvisti hetkeä myöhemmin, että sähköt on palautettu “olennaisin osin” niin, että lentotoimintaa voidaan jatkaa.

— Georgia Power (@GeorgiaPower)Yhtiön mukaan katkon syyksi arvellaan lentokentän lähellä sijaitsevassa kytkinkojeistossa aiemmin syttynyttä tulipaloa. Atlantan pormestarin mukaan palo oli vaurioittanut varajärjestelmiä.

Lentoyhtiöistä katko on aiheuttanut eniten hankaluuksia Delta Airlinesille, joka on joutunut perumaan satoja lentoja. Atlanta on Deltan suurin tukikohta. Peruutuksista aiheutuvan suman purku voi silti kestää useita päiviä, sillä joulun alla lennoilla ei ole juurikaan tyhjiä paikkoja.

Hartsfield–Jacksonin lentokentän läpi kulkee vuosittain 104 miljoonaa matkustajaa ja päivittäin 275 000 matkustajaa. Tänä vuonna kentällä on jouduttu aiemmin jo kahteen otteeseen perumaan satoja lentoja myrskyjen takia.”

https://yle.fi/uutiset/3-9981758?origin=rss

 

14.12.2017: Yhdysvaltalainen virasto äänesti: USA:ssa voidaan luopua vapaasta internetistä

“Tietoverkon tasapuolisuusperiaatteesta luovutaan Yhdysvalloissa. Telehallintovirasto äänesti asiasta odotetusti puoluelinjausten mukaan äänin 3-2.

Käytännössä äänestyspäätös voi tarkoittaa vapaasta internetistä luopumista Amerikan mantereella, sillä tähän saakka tasapuolisuusperiaate on estänyt verkko-operaattoreita estämästä tietyille sivuille pääsemistä tai vaikkapa dataliikenneyhteyksien nopeuksiin puuttumista.

Äänestystulos voi siis merkitä sitä, että tulevaisuudessa operaattorit voivat hinnoitella tuotteensa uudestaan esimerkiksi niin, että nopeasta pääsystä tiettyihin sisältöihin voi veloittaa enemmän ja toisaalta vähemmän maksavien yhteyttä voidaan heikentää.

Operaattorit saavat myös mahdollisuuden vaikuttaa kuluttajien pääsyä eri internet-palveluihin esimerkiksi vaikeuttamalla sitä.

Moni amerikkalainen teleoperaattori on käytännössä monopoliasemassa, joten kuluttajan vaihtoehdot tilanteessa ovat paikoin vähissä. Suurimmat operaattorit ovat tosin kertoneet halustaan jatkaa nykykäytännön mukaisella linjalla.

Kysymys nettineutraliteetista oli lopulta poliittinen, sillä republikaanit pitivät sitä edellisen presidentin, demokraattien Barack Obaman projektina.

Torstaina asiasta äänestäneen telehallintoviraston puheenjohtaja on republikaani-puolueen edustaja Ajit Pai samoin kuin muut tasapuolisuuden periaatteesta luopumisesta äänestäneet.

Asia ei kuitenkaan suinkaan ole vielä loppuun käsitelty. Ainakin New Yorkin osavaltion syyttäjä aikoo viedä asian oikeuteen yhdessä monien muiden osavaltioiden kanssa.”

https://yle.fi/uutiset/3-9978328

9.12.2017: Obama muistuttaa demokratian tärkeydestä – vertaa nykyhetkeä natsi-Saksaan

“Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kehottaa kansalaisia osallistumaan demokratiaan ja muistuttaa natsi-Saksan tarjoamista opetuksista.

Obama puhui tiistaina Chicagon talousklubin järjestämässä tilaisuudessa. Kyseessä oli suljettu tapahtuma, mutta siellä kuvattu video on jaettu Facebookissa.

– Teidän täytyy hoitaa demokratian puutarhaa, muuten asiat voivat romahtaa nopeasti, Obaman kuullaan sanovan videolla.

– Olemme nähneet yhteiskuntia, joissa näin on tapahtunut.

Tämän jälkeen Obama kuvailee tilannetta Wienissä 1920- ja 1930-luvulla, jossa juhlasalien rattoisa, musiikin ja taiteen täyttämä elämä tuntui jatkuvan ikuisesti.

– Ja sitten yhtäkkiä 60 miljoonaa ihmistä kuoli. Ja koko maailma vajosi kaaokseen, Obama muistutti.

– Siispä teidän täytyy keskittyä – ja äänestää.

Obama ei verrannut nykytilannetta ainoastaan natsi-Saksan rikoksiin, vaan huomautti myös Yhdysvaltojen presidenttien ja johtajien toimineen väärin ja jopa lainvastaisesti.

Obama muistutti esimerkiksi presidentti Franklin D. Rooseveltin määränneen amerikanjapanilaisia internointileireille toisen maailmansodan aikana ja presidentti Richard Nixonin rikkoneen lakia.

Puheessaan Obama puolusti myös vapaata lehdistöä.

– Virkakauteni aikana lehdistö ajoi minut usein hulluuden partaalle. Toisinaan ajattelin toimittajien olevan huonosti perillä asioista. Välillä he eivät kertoneet asioista oikein, hän myöntää videolla.

– Mutta ymmärsin, että vapaan lehdistön periaate on elintärkeä ja että presidenttinä osa työtäni oli varmistaa sen säilyttäminen.

Tämän viimeisen kommentti oli selvä piikki Donald Trumpille, joka oman virkakautensa aikana on usein hyökännyt vapaata mediaa vastaan.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201712092200593276_ul.shtml

8.12.2017: Kalifornian maastopalot eivät laannu, kova tuuli ruokkii liekkejä

“Kulunut vuosi on ollut osavaltiossa historian pahin maastopalojen suhteen.

Kova tuuli piiskasi perjantaina Kalifornian maastopaloja entistä pahempaan raivoon samalla kun tuhannet palomiehet yrittivät epätoivoisesti päästä liekkien herraksi. Maanantaista saakka riehuneen Thomas-palon arveltiin perjantaihin mennessä tuhonneen jo kolme kertaa Washington DC:n kokoisen alueen.

Kaliforniassa riehui perjantaina yhteensä kuusi paloa. Niistä Lilaciksi nimetty palo liikkui erityisen vaarallisesti ja nopeasti kohti länttä.

Tähän mennessä tulipalojen tiedetään vaatineen vasta yhden uhrin. Liki 200 000 ihmistä on kuitenkin evakuoitu ja Santa Barbaran, San Diegon, Los Angelesin ja Venturan piirikuntiin on julistettu hätätila.

Kulunut vuosi on ollut historian pahin maastopalojen suhteen Kaliforniassa. Lokakuussa yli 40 ihmistä kuoli maastopaloissa San Franciscon pohjoispuolella.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005483737.html?ref=rss

 

7.12.2017: Kalifornian maastopalot ajaneet jo liki neljännesmiljoona ihmistä evakkoon

“Evakkoon on Los Angelesin pormestarin Eric Garcettin mukaan lähtenyt kaikkiaan yli 230 000 ihmistä, Los Angelesin ja Venturan piirikunnista. Moottoritie 405:llä kuvattu kännykkävideo todistaa, että tuli riehuu vaarallisella voimalla.

Tulipaloja on useita, neljä suurinta ulottuu Los Angelesin laitamilta satakunta kilometriä pohjoiseen, rantakaupunki Venturaan saakka.

Tuhoisin palo Venturan piirikunnassa riehuu jo yli 36 000 hehtaarin alueella. Taloja on Thomasiksi kutsutussa palossa tuhoutunut ainakin 150.

Tulen voimaa pahentaa sisämaasta merelle päin puhaltava kuiva Santa Ana -tuuli. Uutistoimisto AP:n haastattelema osavaltion palotoimen johtaja Ken Pimlott sanoo, että keskiviikkona laantunut tuuli yltyy jälleen torstaina, puuskien uskotaan olevan jopa puuskissa 35 metriä sekunnissa. Se tekee tulen sammuttamisesta mahdottoman urakan.

Tulta vastaan taistelee lähes 1 800 palomiestä ja joukko sammutuslentokoneita, mutta vain noin viitisen prosenttia tulesta on hallinnassa. 12 000 taloa on vaarassa.

Tulipalon takia moottoritie 405 jouduttiin sulkemaan. Hetkeä aiemmin tiellä kuvattu kännykkävideo todistaa, miten laajalti maasto palaa tien vieressä.

Myös kymmeniä kouluja on suljettu. Sähköt ovat poikki yli neljännesmiljoonasta taloudesta.

Tuli uhkaa myös Suomen Los Angelesin pääkonsulin virka-asuntoa. Eiliseksi suunniteltu Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto piti peruuttaa, ja suurlähettiläs Stefan Lindström joutui muun Bel Airin asujaimiston tavoin evakkoon.

Kalifornian kuvernööri Jerry Brown on julistanut hätätilan ja määrännyt osavaltion varoja ja resursseja palokuntien käyttöön.”

https://yle.fi/uutiset/3-9965746?origin=rss

 

5.12.2017: Onko vain kolme kuukautta aikaa pysäyttää hyökkäys Pohjois-Koreaan?

“CIA tarjoaa Donald Trumpille kolmen kuukauden aikaikkunaa Kim Jong-unin ohjusohjelman pysäyttämiseksi.

– Onko meillä vain kolme kuukautta aikaa estää USA:n hyökkäys Pohjois-Koreaan, pohtii Columbia Universityn vieraileva professori Mark Seddon The Guardianin julkaisemassa kirjoituksessa.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johto kertoi viime viikolla presidentti Donald Trumpille, että hänellä on kolmen kuukauden aikaikkuna Pohjois-Korean ohjusohjelman pysäyttämiseksi. Tämän jälkeen Pohjois-Korealla kerrotaan olevan kyky tehdä ydinisku Yhdysvaltalaisiin kaupunkeihin.

Asian toi julki Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs John Bolton vieraillessaan Britannian parlamentin alahuoneessa.

– Korkea-arvoinen Yhdysvaltalainen sotilaskomentaja kertoi tästä ilmeisesti maaliskuulle ulottuvasta aikarajasta, jota varten voidaan ainoastaan harkita ennaltaehkäisevää iskua, myös entiselle eurooppalaiselle kansanedustajalle, Seddon kertoo.

– Viime aikoina on spekuloitu sillä, korvaako CIA:n johtaja Mike Pompeo ulkoministeri Rex Tillersonin. Tämän seurauksena Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välinen pattitilanne todennäköisesti pahenee, koska Pompeon kerrotaan suhtautuvan ankarammin Pohjois-Koreaan, Seddon kirjoittaa.

Korean niemimaan tilanne kiristyi ennestään, kun Pohjois-Korea laukaisi viime keskiviikkona toistaiseksi kehittyneimmän ballistisen ohjuksensa. Lisäksi Etelä-Koreassa käynnistyi tämän viikon maanantaina suuri ilmasotaharjoitus, johon osallistuu myös Yhdysvallat.

Pohjois-Korea on syyttänyt presidentti Donald Trumpia siitä, että Yhdysvallat lisää jännitteitä Korean niemimaalla ”lähelle syttymispistettä”. Pohjois-Korean mukaan harjoitukset vievät tilannetta kohti ydinsotaa.

– Donald Trumpin hallinto uskoo, että Kiinalla on ratkaisu kriisiin. Hallinnon mukaan Kiina voisi katkaista öljynviennin Pohjois-Koreaan, Seddon toteaa.

Ilman öljyä Pohjois-Koreaan iskisi polttoainepula, koska bensiiniä ja dieseliä ei voitaisi tehdä ilman raakaöljyä. Kuljetusalat ja sotilaallinen toiminta halvaantuisivat, mistä puolestaan saattaisi seurata protesteja maan sisällä.

– Pohjois-Korean uskotaan kuitenkin varastoineen öljyä vuoden tarpeisiin. Siten öljyn viennin lopettaminen voisi jopa pahentaa tilannetta.

Seddonin mukaan diplomatia saattaa olla ainoa ratkaisu kriisiin.

– Pohjois-Korea ei kuitenkaan luota YK:hon, ja Donald Trumpin hallinto sietää YK:ta vain silloin, kun se ei vastusta USA:n ulkopolitiikkaa.

Hänen mielestään Kiina voisi tehdä aloitteen ja pyytää YK:ta ryhtymään toimeen, jotta osapuolet saataisiin yhteiseen neuvottelupöytään.

– Myös Kiina ja Euroopan unioni voisivat osallistua keskusteluihin, jotka voisivat lopulta johtaa Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välisiin suoriin keskusteluihin.

– Keskusteluiden tärkeimpänä tehtävänä olisi saada Pohjois-Korea lopettamaan ydin- ja ohjuskokeensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Vastavuoroisesti Yhdysvallat lopettaisi sotaharjoituksensa Korean niemimaalla.”

Onko vain kolme kuukautta aikaa pysäyttää hyökkäys Pohjois-Koreaan?

 

KATSO AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO:

8.12.2017: Vuosipäivä lähestyy, aikooko Pohjois-Korea omaa Pearl Harboriaan – ydinaseella?

“Puolustustutkija kehottaa merkitsemään 17.12.-päivämäärän kalenteriin.

17.12.2017 tulee kuluneeksi kuusi vuotta Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong Ilin kuolemasta. Fox Newsillä kirjoittava amerikkalaisen Center for the National Interest -ajatuspajan Harry J. Kazianis veikkaa, että Pohjois-Korea testaa tuolloin uudelleen Hwasong-15 -ohjustaan.

– Jos olen oikeassa ja Kim Jong Un testaa tätä voimakasta mannertenvälistä ballistista ohjustaan muutaman päivän päästä, Washington ja Pjongjang voivat hyvin olla matkalla kohti sotaa. Tämä on sota jonka Kim voi oikein hyvin aloittaa – ydinaseet suosikkitappajanaan – yllätysiskulla, joka saisi Pearl Harborin näyttämään lasten leikiltä, Kazianis kirjoittaa.

Kirjoittaja uskoo presidentti Donald Trumpin puheistaan huolimatta etsivän sotaa välttävää tietä. Kazianis toteaa tilanteen voivan silti edetä siihen, että Kimillä on vain yksi mahdollisuus: laukaista massiivinen yllätysisku kaikilla sotilaallisilla kyvyillään, ennen kuin Amerikalla on mitään mahdollisuuksia tuhota sitä.

– Se tarkoittaa täyttä ydin-, kemiallista ja biologista hyökkäystä, joka pahasti vaurioittaa hänen vihollisiaan ja tylsistää tulevaa sotilasiskua tai hyökkäystä, jonka hän uskoo olevan tulossa.

– Viimeaikaiset sodat eivät olisi mitään tähän verrattavaa. Tuhon taso muistuttaisi lähinnä toisen maailmansodan pommitettuja kaupunkeja, tai pahempaa. Ja sitten on mahdollisuus iskuun USA:n emämaalle ydinaseelle – eikä kaukana tulevaisuudessa, vaan juuri nyt.”

Vuosipäivä lähestyy, aikooko Pohjois-Korea omaa Pearl Harboriaan – ydinaseella?

 

9.12.2017: Uskonnollinen johtaja kehottaa palestiinalaisia kansannousuun

“Iran ei ole tunnustanut Israelin valtiota ja tukee aktiivisesti Hamasin ja Hizbollahin kaltaisia ryhmittymiä.

Korkea-arvoinen iranilainen uskonoppinut Ahmad Khatami kehotti perjantaina palestiinalaisia Israelin vastaiseen raivoon. Hän saarnasi Iranin pääkaupungin Teheranin suurimmassa Mosalla-moskeijassa, kertoo Times of Israel.

– Palestiina voidaan pelastaa vain kansannousulla, joka muuttaa siionistihallinnon päivän pimeäksi yöksi, äärivanhoillinen Khatami julisti.

– Rikollisen miehityshallinnon vahingoittaminen miellyttää Allahia.

Teheranin moskeijoista purkautui perjantairukousten jälkeen kaduille satoja mielenosoittajia huutamaan perinteisiä ”kuolema Amerikalle ja Israelille”-iskulauseita. Iranin median mukaan samankaltaisia mielenilmauksia järjestettiin myös muissa kaupungeissa.

Khatami totesi Iranin ohjusten yltävän Israeliin.

– Jos jonain päivänä siionistihallinto tekee virheen, niin voimme jyrätä Tel Avivin ja Haifan maan tasalle, hän lisäsi.

Iran ei ole tunnustanut Israelin valtiota ja tukee aktiivisesti Hamasin ja Hizbollahin kaltaisia Israelia vastustavia miliisiryhmiä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti keskiviikkona tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Iranin ulkoministeriö kuvasi tekoa ”provokatiiviseksi ja epäviisaaksi”.”

Uskonnollinen johtaja kehottaa palestiinalaisia kansannousuun

 

 

9.12.2017: Supermalaria leviää Aasiassa – lääkkeillä ei tehoa

“Tilanne voi muuttua katastrofaaliseksi, jos vastustuskykyinen kanta leviää Afrikkaan.

Lääkkeille vastustuskykyinen malariakanta leviää Kaakkois-Aasiassa, kertoo Scientific American.

Viime vuosien optimismi taudin hoidossa on vaihtunut kriisitunnelmiin. Taudin uuden muodon on arvioitu muodostavan pahimmillaan maailmanlaajuisen uhan. Malarialoinen vaikuttaa olevan immuuni artemisiinille, joka on yleisimmin käytetty malarialääke.

Tauti on nyt levinnyt Kambodžan kautta Thaimaahan, Laosiin ja eteläiseen Vietnamiin.

Kehitysmaihin jaetut hyönteisverkot ja hoitojen kehittyminen ovat viime vuosina laskeneet uusien tartuntojen määrää.

Yhdysvaltain kongressi on harkinnut leikkaavansa PMI-malariaohjelman rahoitusta 44 prosentilla, mikä voisi vaikeuttaa taudin torjumista kehitysmaissa. Ohjelma on tähän mennessä pelastanut lähes miljoonan ihmisen hengen.

Noin 216 miljoonaa ihmistä saa vuosittain malariatartunnan, heistä yli 90 prosenttia Afrikassa. Jos vastustuskykyinen malariakanta leviää Afrikkaan, voisi tilanne muuttua katastrofaaliseksi, kertoo lääketieteellinen julkaisu Lancet.”

Supermalaria leviää Aasiassa – lääkkeillä ei tehoa

 

 

8.12.2017: ”Helvetilliset seuraukset” – jos USA iskisi ydinasein Pohjois-Koreaan

“Asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain tekemä yllätyshyökkäys Pohjois-Koreaan olisi silkkaa uhkapeliä.

Yhdysvaltain ydinasein tekemä yllätyshyökkäys olisi paras tapa tuhota Pohjois-Korean ydinarsenaali ja estää tavanomaisiin aseisiin nojautuva vastahyökkäys, arvioi Massachusettsin teknillisen korkeakoulun turvallisuusopinnoista vastaava johtaja, professori Barry R. Posen.

– Yhdysvaltain ydinaseet ovat melko tarkkoja ja aina toimintavalmiudessa. Mutta jopa rajoitetulla ydinaseiden käyttämisellä Pohjois-Koreaa vastaan olisi helvetillisiä seurauksia, Posen toteaa The New York Timesin julkaisemassa kirjoituksessa.

Hänen mukaansa Yhdysvallat tekisi itsestään kansainvälisen hylkiön vuosikymmenien, ellei vuosisatojen ajaksi.

– On täysin mahdollista, että amerikkalainen sotilashenkilöstö jopa vastustaisi sellaisen hyökkäyskäskyn toimeenpanoa.

– Strategisista, humanitaarisista ja perustuslaillisista syistä johtuen ydinasein tehtävän ensi-iskun ei edes pitäisi olla vaihtoehto, ellei tarkoituksena ole estää Pohjois-Korean vääjäämätöntä ydinasehyökkäystä.

Yhdysvaltain kannalta suurin ongelma on se, että Pohjois-Korealla mahdollisesti on ohjuksia, jotka pystyvät kuljettamaan ydinkärjen Etelä-Koreaan ja Japaniin. Ajan mittaan ydinohjukset voisivat yltää jopa Pohjois-Amerikkaan.

– Vaikka Yhdysvaltain ensi-isku tuhoaisi Pohjois-Korean ydinarsenaalin, miljoonat Etelä-Korean siviilit sekä amerikkalaiset ja eteläkorealaiset sotilaat olisivat vaarassa. Pjongjang voisi tehdä kostoiskun tavanomaisin tai kemiallisin asein ja tappaa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Posenin mukaan yllätyshyökkäyksen tekeminen olisi vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Hän uskoo että Pohjois-Korean hallinnolla on luotettavia tiedustelulähteitä Japanissa ja Etelä-koreassa. Lisäksi Kiinan ja Venäjän tiedustelupalvelut voisivat varoittaa Pjongjangia.

– Yhdysvaltain pitäisi tehdä mahdollisimman vähän näkyviä valmisteluita. Eteläkorealaisille ei voitaisi kertoa mitään, eikä amerikkalaisia siviilejä voitaisi evakuoida Etelä-Koreasta.

Hänen mielestään yllätyshyökkäyksen tekeminen olisi silkkaa uhkapeliä.

– Pohjois-Koreaa vastaan tehtävän sotilaallisen iskun monimutkaisuus, riskit ja hinta ovat liian suuria. Diplomatian sekä Etelä-Korean ja Yhdysvaltain joukkojen luoman pelotevaikutuksen yhdistelmä on viisas vaihtoehto.”

”Helvetilliset seuraukset” – jos USA iskisi ydinasein Pohjois-Koreaan

 

KATSO AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO:

7.12.2017: Trumpin Jerusalem-päätös raivostuttaa Lähi-idässä – Yhdysvaltojen sotilaita vastaan uhattu iskeä

“Iranin tukemat joukot uhkailevat iskeä amerikkalaisia vastaan Irakissa.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi on raivostuttanut palestiinalainen Hamas-järjestön lisäksi myös Irakissa taistelevat, Iranin tukemat puolisotilaalliset joukot.

Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää lähetystönsä sinne Tel Avivista.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen keskustelemaan Trumpin ilmoituksesta perjantaina.

Suomen ulkoministerin Timo Soinin (sin) mukaan kahden valtion malli on ainoa realistinen.

– Jerusalemin asemasta Israelin ja palestiinalaisten pääkaupunkina voidaan sopia vasta osana tulevaa rauhaa, Soini sanoo ulkoministeriön Twitter-tilillä.

”Trumpin teko oikeuttaa iskemään amerikkalaisia vastaan”
Iranin tukema puolisotilaallinen al-Nujaba on osa Hashed al-Shaabia, joka taistelee Irakissa äärijärjestö Isisiä vastaan.

– Trumpin päätös oikeuttaa iskemään amerikkalaisia joukkoja vastaan Irakissa, al-Nujaban puolisotilaallisten joukkojen johtaja Akram al-Kaabi sanoi tiedotteessa tänään.

Pentagonin mukaan Yhdysvalloilla on Irakissa yli 5 200 sotilasta.

Myös Iran on tuominnut Trumpin päätöksen provokatiiviseksi ja varoittanut, että se johtaa uuteen palestiinalaisten kansannousuun.

Palestiinalaisten katsotaan nousseen Israelia vastaan kaksi kertaa. Ensimmäinen intifada oli 1980- ja 90-lukujen taitteessa ja toinen vuodesta 2 000 alkaen.

Hamasin johtaja Ismail Haniya sanoi tänään puheessaan, että Yhdysvaltojen tukemaa Israelin sionistista politiikkaa voidaan vastustaa vain kansannousun avulla.

Palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin mielestä Trumpin päätökset ovat paheksuttavia ja mahdottomia hyväksyä. Ne kaivavat maata kaikkien rauhanpyrkimysten alta, Abbas sanoi.

Erdogan: Trump pyrkii lietsomaan, ei rauhoittelemaan
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin mielestä Trumpin ilmoitus ”sysää koko seudun keskelle palavaa rengasta”, kertoo turkkilainen televisiokanava CNNTurk.

Erdoganin mukaan Trumpin tehtävä näyttää olevan pikemminkin lietsoa eripuraa kuin sovitella kiistoja.

– Hei Trump, mitä sinä oikein haluat tehdä? Minkälainen lähestymistapa tämä on? Erdogan kysyi puhuessaan Ankaran lentokentällä torstaiaamuna.

Paikalla ollut yleisö reagoi Erdoganin kritiikkiin huutamalla iskulausetta ”Tuho Israelille”.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005481246.html?ref=rss

 

 

6.12.2017: Vladimir Putin pyrkii uudelle kaudelle

“Vladimir Putin on toiminut Venäjän presidenttinä tai pääministerinä seitsemäntoista vuotta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvistaa osallistuvansa ensi maaliskuussa pidettäviin vaaleihin, kertoo BBC. Hän ilmoitti asiasta autotehtaalla Volgan varrella sijaitsevassa Nizhny Novgorodissa.

Putin on toiminut maan presidenttinä tai pääministerinä jo vuodesta 2000 asti. Venäjän presidentti valitaan kuuden vuoden virkakaudelle, eli Putin olisi vallassa ainakin vuoteen 2024 asti.

Mielipidetiedustelujen mukaan Putin voittaisi vaalit helposti. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ei voi osallistua vaaleihin, sillä hänet on tuomittu kavalluksesta. Hän pitää oikeustapausta poliittisena.

Tunnettu TV-juontaja Ksenija Sobtšak on myös ilmoittautunut mukaan presidentinvaaleihin. 35-vuotias Sobtšak oli mukana Putinin vastaisissa mielenosoituksissa vuonna 2012. Nykyään hän työskentelee riippumattomalle Dožd-kanavalle.

– Hänen ehdokkuutensa on kokonaan Kremlin tuotosta, kommentoi Venäjä-asiantuntija Nicolas Tenzer France 24:lle.

Myös oppositiojohtaja Navalnyi on luonnehtinut Sobtšakin ehdokkuutta Putinin hallinnon juoneksi, jolla pyritään jakamaan opposition kannatusta.”

Vladimir Putin pyrkii uudelle kaudelle

 

KATSO AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO:

5.12.2017: Venäjä harjoittelee taisteluammuntoja Pohjois-Korean rajalla

“Venäjän merijalkaväki on aloittanut sotaharjoitukset Pohjois-Korean rajalla.

Asiasta kertoi Venäjän puolustusministeriö tiedotteessaan.

Noin 1000 Venäjän Tyynenmeren laivaston merijalkaväen sotilasta on määrätty taisteluammuntoihin Kamtšatkan ja Primorjen alueille.

Primorjen alueella sotilaat harjoittelevat taktisia taistelutaitoja Bamburovon ja Gornostain harjoitusalueilla. Sotilaat aloittivat taisteluammunnat rynnäkkökivääreillä jo maanantaina.

Primorjen aluepiirin eteläosassa sijaitsee Venäjän ja Pohjois-Korean välinen 17 kilometrin pituinen kapea raja. Newsweek kertoo, että Bamburovon harjoitusalue sijaitsee vain noin 100 kilometrin päässä Pohjois-Korean rajasta.

Venäjän presidentin turvallisuusneuvonantaja Nikolai Patrušev totesi viime viikolla, että Venäjä valmistautuu puolustautumaan, jos tilanne Pohjois-Korean rajalla muodostuisi sodaksi.”

Venäjä harjoittelee taisteluammuntoja Pohjois-Korean rajalla

 

 

4.12.2017: Venäjä nyt yhtä paha turvauhka kuin islamistinen terrorismi

“Britannian kansallisen turvallisuuden virasto pitää Venäjää ykköstason uhkana.

Britannian kansallisen turvallisuuden virasto luokittelee Venäjän ykköstason turvallisuusuhaksi yhdessä islamistisen terrorismin ja kyberhyökkäysten kanssa.

Asia paljastuu Itä-Euroopan ja Venäjän asioihin perehtyneen The Economistin toimittajan Edward Lucasin kirjoituksesta The Timesissa.

Venäjän uhka nostettiin Britanniassa korkeimman tason uhaksi vasta tänä vuonna. Vielä vuoden 2010 uhka-arviossa Venäjää ei mainittu lainkaan.

Lucasin mukaan tämä Venäjää koskeva uhka-arvio on alkanut näkyä Britanniassa strategisella tasolla.

Britannia vastaa Venäjän uhkaan panostamalla puolustukseen kotimaasa ja itäisessä Euroopassa, vastaamalla Kremlin propagandaan ”strategisella viestinnällä”, vastustamalla Venäjän tihutöitä entisen Jugoslavian alueella, puolustamalla tietoliikennejärjestelmiä Venäjän edistyneemmiltä kyberaseilta, tekemällä elämän vaikeammaksi Venäjän eliitille ja tukemalla Ukrainaa.

Lucas huomauttaa, että vaikka perusteiltaan Venäjä on heikko maa, se on vahva siinä, millä on merkitystä. Yksin Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU on 12 kertaa niin suuri kuin kaikki Britannian tiedusteluresurssit yhteensä.”

Venäjä nyt yhtä paha turvauhka kuin islamistinen terrorismi

 

AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO:

 

30.11.2017: Moni hämmästyi aamulla YouTubessa: Suomi maailman ainoa maa, jossa ei voi kuunnella Maamme-laulua – ”Sisältöjä ollaan palauttamassa”

“Teosto kertoo, että Googlen mukaan sisältöjä ollaan palauttamassa Suomen palveluun tämän päivän aikana.

Monia aamulla suosikkimusiikkivideoitaan selanneita hämmensi YouTubessa viesti, jossa kerrottiin, että video ei ole käytettävissä.

–  Video sisältää materiaalia, jonka omistaa TEOSTO. Video ei ole käytettävissä maassasi.

Osa asian huomanneesta väestä arvioi, että esto koskisi vain suomalaisia käyttäjiä.

– Eli lähes kaikki musiikki, niin koti- kuin ulkomainenkin on blokattu suomalaisilta käyttäjiltä, yksi palvelun käyttäjistä kertoo.

IS selvitti asian Teostosta. Kyseessä ovat Teoston ja Googlen väliset neuvottelut.

Moni lukija on huomannut, että Suomi on ainoa maa, jossa ei voi kuunnella esimerkiksi Maamme-laulua. Johtuuko tämäkin noista neuvotteluista?

– Teosto käy sopimusneuvottelut Googlen kanssa ainoastaan Suomen osalta, sisältöjen hetkellinen puuttuminen koskee siis Suomen YouTubea. Googlen mukaan sisältöjä ollaan palauttamassa Suomen palveluun tämän päivän aikana, Teoston viestintäjohtaja Jenni Pekkinen kertoi torstaina.

Asia alkoi selvitä aamulla
Lukijan mukaan käyttö oli estetty, vaikka kyseessä oli artistin itse lataama, virallisella tilillä oleva tai musiikkivideoihin keskittyvän Vevon materiaali.

Googlen tukisivulla asia selitetään näin: ” Emme onnistuneet uusimaan Teoston kanssa tekemäämme lisenssisopimusta, joten jotkin musiikkia sisältävät videot estetään Suomessa.”

IS kysyi aamulla Teostosta, mistä asia johtuu.

– Kyse on tilanteesta, jossa meillä ovat olleet pitkään käynnissä sopimusneuvottelut Googlen kanssa YouTuben käytöstä Suomessa. Googlen mukaan sisältöjä ollaan palauttamassa tämän päivän aikana, Teoston viestintäjohtaja Jenni Pekkinen kertoi aamulla Ilta-Sanomille.”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005470290.html

28.11.2017: Pohjois-Korea ampui ballistisen ohjuksen, joka kävi korkeammalla kuin yksikään maan aiemmin testaama ohjus

“Ohjus ammuttiin kohti itää ja se putosi Japaninmereen. Yonhapin ensitieto laukaisusta julkaistiin kello 20.21 Suomen aikaa. Etelä-Korean armeijan mukaan laukaisu tapahtui kello 20.17.

Japanilaislähteiden mukaan ohjus putosi yhdeksän pintaan Japanin yksinomaiselle talousalueelle. Alue ulottuu 200 meripeninkulman (370 kilometrin) päähän rannikosta. Japanin mukaan ohjus lensi 53 minuuttia ja laskeutui 210 kilometrin päähän rannikosta.

USA:n puolustusministeriön Pentagonin arvion mukaan ohjus putosi noin 1 000 kilometrin päähän laukaisupaikasta Sain-nistä. Etelä-Korean armeija antoi lentomatkaksi 960 kilometriä ja korkeudeksi ylimmillään 4 500 kilometriä.

Näin ollen ohjus kävi selvästi korkeammalla kuin yksikään Pohjois-Korean ohjus aiemmin. Heinäkuussa testattu mannertenvälinen ohjus kävi 3 700 kilometrissä.

USA ja Etelä-Korea kertovat analysoivansa, minkä tyyppisestä ohjuksesta oli kyse. Pentagonin ensimmäisen arvion perusteella kyse oli mannertenvälisestä ohjuksesta.

Japanin pääministeri Shinzo Abe kutsui pian laukauksen jälkeen ministerinsä hätäkokoukseen. Japani ilmoitti välittömästi protestoivansa laukaisua voimakkaasti.

“Yltäisi Washingtoniin”
Fyysikko David Wright arvioi blogissaan Etelä-Korean ja Japanin tietojen pohjalta, että testatun ohjuksen kantama voi olla yli 13 000 kilometriä.

– Sellainen ohjus yltäisi helposti Washingtoniin tai itse asiassa minne tahansa manner-Yhdysvaltoihin, Wright kirjoittaa.

Edellisen kerran, kun Pohjois-Korea ampui ohjuksen, se pysyi ilmassa noin 40 minuuttia. Syyskuussa tehdyssä kokeessa ohjus matkasi 3 700 kilometriä, mutta lentorata oli selvästi matalampi.

Wright tosin huomauttaa, ettei ohjuksen kärjessä välttämättä ollut suurta painoa. Esimerkiksi painavalla ydinkärjellä varustettuna ohjus ei mahdollisesti lentäisi niin pitkälle.

Laukaisusta viitteitä
Uutistoimisto Reuters julkaisi tänään vain reilu tunti ennen laukaisua artikkelin, jossa USA:n hallituksen asiantuntijat kertoivat uskovansa, että Pohjois-Korea tekee ohjuskokeen lähipäivinä. Aamupäivällä Reutersin lähde Japanin hallinnossa kertoi Japanin havainneen radiosignaaleja, jotka viittasivat ohjuskokeen valmisteluun.

Edellisen kerran Pohjois-Korea testasi ballistisia ohjuksia elokuun 29. ja syyskuun 15. päivä. Näillä kerroilla ohjus ammuttiin Japanin yli. Edellisestä laukaisusta ehti siis kulua liki kaksi ja puoli kuukautta. Tauko oli epätavallisen pitkä, sillä maa oli tehnyt aiemmin tänä vuonna lukuisia kokeita. Ohjusohjelmaa seuraava tutkija Shea Cotton laskee Twitterissä, että tämän päivän ohjuskoe oli 20. tänä vuonna.

Pohjois-Korea pyrkii kehittämään mannertenvälisen ohjuksen ja siihen sopivan ydinkärjen.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201711280203013_ul.shtml

 

 

24.11.2017: Ruotsin kirkko alkaa käyttää Jumalasta sukupuolineutraalia nimitystä

“Ruotsin kirkko kehottaa papistoaan käyttämään sukupuolineutraalia kieltä viitatessaan Jumalaan ja pidättäytymään käyttämästä termejä kuten ”Herra”.

Ruotsin kristillisen kirkon johtajan mukaan Jumala on ihmisen sukupuolimäärittelyn ulkopuolella.

Ruotsin kirkko kehottaa papistoaan käyttämään sukupuolineutraalia kieltä viitatessaan korkeimpaan jumaluuteen ja pidättäytymään käyttämästä termejä kuten “Herra”.

Päätöksen teki torstaina kirkon 251 jäsenestä koostuva päätöksentekoelin. Kokous kesti kahdeksan päivää. Päätös astuu voimaan ensi vuoden 20. toukokuuta.

Arkkipiispa Antje Jackelén kertoi ruotsalaiselle TT-uutistoimistolle, että sukupuolineutraalista termistä on puhuttu jo vuoden 1986 konferenssissa.

– Esimerkiksi teologisesti tiedämme, että Jumala ei sovi sukupuoliseen määrittelyymme, sillä Jumala ei ole ihminen, Jackelén sanoo.

Muutos on saanut aikaan myös kritiikkiä. Lundin yliopiston teologian professori Christer Pahlmblad on sitä mieltä, että sukupuolineutraali kieli horjuttaa pyhän kolminaisuuden ja yhteisön muiden kristillisten kirkkojen oppia.

– Se ei todellakaan ole hyvä asia, jos Ruotsin kirkko tunnetaan kirkkona, joka ei kunnioita yhteistä teologista perintöä, Pahlmblad sanoo.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201711242200558510_ul.shtml

 

27.11.2017: Viranomaiset nostivat tulivuorivaroituksen korkeimmalle tasolle Balilla – lentokenttä suljettiin

“Arviolta 40 000 ihmistä on jo poistunut vaaran vyöhykkeeltä.

Agung-tulivuori saattaa purkautua hetkenä minä hyvänsä.

Balin tulivuoren jopa yli kilometrin korkeuteen puskeva savu sotkee lentoliikennettä
Noin 100 000 ihmistä on evakuoitava Balin tulivuorenpurkauksen alta pois, ilmoittivat Indonesian katastrofiviranomaiset.

Agung-tulivuori voi nyt purkautua minä hetkenä tahansa, viranomaiset varoittivat.

Noin 40 000 ihmistä on jo poistunut vaaran vyöhykkeeltä. Tulivuori syöksee paraikaa valtavia, mustia savupatsaita kilometrien korkeuteen.

Balilla on matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia melkein 500, ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrotaan Iltalehdelle. Mahdollisesti jo evakuoiduista suomalaisista UM:llä ei ole vielä tietoa.

Ulkoministeriö neuvoo Balilla olevia suomalaisia seuraamaan paikallisten viranomaisten tiedotteita ja Suomen Jakartan-suurlähetystön Facebook-sivua sekä olemaan yhteydessä läheisiinsä Suomessa.

Paikalliselle lentokentälle on perustettu EU:n yhteinen infopiste auttamaan EU-kansalaisia. Ulkoministeriö pyytää niitä suomalaisia, jotka eivät vielä ole tehneet matkustusilmoitusta, tekemään sen nyt.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201711272200562098_ul.shtml

 

 

15.11.2017: USA:n kongressi tutki presidentin oikeutta määrätä ydinisku

“Useat senaattorit pitävät Trumpia liian epävakaana.

Ensimmäisen kerran yli 40 vuoteen Yhdysvaltain senaatissa on keskusteltu presidentin oikeudesta laukaista ydinaseet. Senaatin ulkoasioiden komitean kuuleminen oli nimeltään “oikeus määrätä ydinaseiden käytöstä”.

Edellisen kerran samasta asiasta on kongressissa keskusteltu vuonna 1976.

Toiset senaattorit pelkäävät, että presidentti voisi määrätä vastuuttomasti ydiniskun.

– Olemme huolissamme siitä, että presidentti on niin epävakaa ja harkintakyvytön, että hän voisi määrätä ydinaseiskun, joka ei palvelisi USA:n kansallista turvallisuutta, sanoi demokraattisenaattori Chris Murphy BBC:n mukaan.

Minne USA:n presidentti liikkuukin, mukana on aina salaperäinen salkku “ydinjalkapallo”, jolla voidaan tiettävästi oikeuttaa ydinisku.

Trump uhkasi Pohjois-Koreaa tulella ja hävityksellä
Elokuussa Donald Trump uhkasi Pohjois-Koreaa “tulella ja hävityksellä, jollaista maailma ei ole koskaan nähnyt”, jos Pohjois-Korea jatkaa ydinaseohjelmaansa.

Viime kuussa ulkoasioiden komitean republikaaninen puheenjohtaja Bob Corker syytti presidentti Trumpia siitä, että hän on viemässä Yhdysvaltoja kohti kolmatta maailmansotaa.

Elokuvassa Tohtori Outolempi kenraalit olivat presidenttiä innokkaampia pommittamaan silloista Neuvostoliittoa ydinpommeilla.

“Olisin noudattanut presidentin käskyä”
Komitea kuuli muun muassa Robert Kehleriä, joka oli ydinaseiden käytännön laukaisemisesta vastaavan strategisen komentokeskuksen johtaja vuosina 2011-2013.

Kehler sanoi, että hän olisi noudattanut presidentin käskyä laukaista ydinaseet, jos käsky olisi ollut lain mukainen.

Jos hän olisi epäillyt käskyn lainmukaisuutta, hän olisi keskustellut omien esimiestensä kanssa.

Toinen asiantuntija, politiikan professori Peter Feaver puolestaan kertoi komitealle, että aseiden laukaiseminen vaatii aina useiden ihmisten mukanaoloa.

Iskun lainmukaisuutta tutkisivat hänen mukaansa lakimiehet, mukana olisi myös puolustusministeri ja puolustusvoimien kenraaleita.

– Presidentti ei voi yksinään painaa nappulaa ja lähettää ohjuksia ilmaan, sanoi Feaver.

Kenraalit pysäyttäisivät presidentin
Entinen apulaispuolustusministeri Brian McKeon sanoi, että kenraalit pysäyttäisivät presidentin, jos heidän mielestään presidentti toimisi vastuuttomasti.

Republikaanisenaattori Marco Rubio puolestaan sanoi, että jos Yhdysvallat joutuu hyökkäyksen kohteeksi, presidentillä tulee olla oikeus toimia nopeasti ja voimalla ilman, että joutuu odottamaan “bunkereissa lymyävien lakimiesten” lausuntoja.

Mihinkään varsinaiseen loppupäätelmään ei senaatin kuulemisessa päädytty.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201711152200533485_ul.shtml

 

14.11.2017: Pohjois-Korea ja USA neuvottelevat salaa: ”He ovat valmiita ydinsotaan”

“Pohjois-Korean kanssa neuvotellaan jatkuvasti kulisseissa.

Amerikkalaiset Pohjois-Korean tuntijat Suzanne DiMaggio ja Joel Wit kuuluvat pohjoiskorealaisten kanssa niin sanottuja toisen väylän (Track II) neuvotteluja käyviin asiantuntijoihin. Toisen väylän keskustelut merkitsevät käytännössä epävirallista diplomatiaa, jota hoidetaan tavallisesti muiden kuin valtiota suoraan edustavien virkamiesten kautta. Ensimmäinen väylä taas tarkoittaa tavallisia valtioiden välisiä kanavia.

DiMaggio ja Wit kertovat viimeaikaisesta työstään ensi kertaa julkisesti Politicolle. New America Foundation -ajatushautomon vanhemman tutkijan DiMaggion mukaan toisen väylän neuvottelut ovat erityisen hyödyllisiä Pohjois-Korean kaltaisessa tilanteessa, jossa varsinaisia diplomaattisia yhteyksiä ei juuri ole.

Tutkijat ovat tavanneet pohjoiskorealaisia viimeisen vuoden aikana Genevessä, Oslossa ja Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Pohjois-Korean tapahtumia seuraavan 38 North -uutissivuston perustaja ja Johns Hopkins -yliopiston tutkija Wit korostaa, miten tärkeää on keskustella juuri oikeiden pohjoiskorealaisten kanssa.

– Pöydän ääreen on saatava pohjoiskorealaisia, jotka työskentelevät hallinnossa ja jotka ovat mukana maan Yhdysvaltojen politiikan muodostamisessa ja etenkin maan joukkotuhoaseohjelmaan liittyvissä päätöksissä, Wit selvittää.

Tutkijoiden ja pohjoiskorealaisten väliset salaiset neuvottelut eivät ole uhkailua ja vääntöä. Joel Wit kuvaa niitä pikemminkin aivoriiheksi.

– Jos pohjoiskorealaiset ovat luottavaisia ja tuntevat olonsa mukavaksi – jos homma ei mene uhkailuksi – voidaan vaihtaa ideoita siitä, miten mennä eteenpäin ja pois nyt vallalla olevasta vastakkainasettelusta,  kohti rauhallisempaa suhdetta. Miten käsitellä asioita, jotka jakavat meitä.

Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi on tutkijoiden mukaan näkynyt neuvotteluissa. Pohjoiskorealaiset olivat aluksi odottaneet Trumpin valinnan myötä uutta alkua maiden välisiin suhteisiin. Toiveet eivät toteutuneet, ja Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välit ovat tulehtuneet äärimmilleen.

Suzanne DiMaggion mukaan pohjoiskorealaisten tämänhetkinen tavoite on kehittää luotettava mannertenvälinen ydinohjus, jonka kantama yltää manner-Yhdysvaltoihin asti.

– Todellinen kysymys onkin, odottavatko he siihen asti, että voivat julistaa saavuttaneensa tämän vai osoittavatko he sen siinä pisteessä, kun he kokevat päässeensä tyydyttävään lopputulokseen –  ja tulevatko he tässä vaiheessa takaisin neuvottelupöytään, DiMaggio pohtii.

Salaista diplomatiaa
Tutkijat kertovat, miten toisen väylän neuvottelut voivat välillä johtaa hallinnon virallisten edustajien tapaamisiin. Suzanne DiMaggion mukaan Yhdysvaltojen ulkoministeriön Pohjois-Korean edustaja Joe Yun tuotiin mukaan Oslon salaiseen tapaamiseen sen jälkeen, kun pohjoiskorealaiset olivat kertoneet DiMaggiolle ja Witille olevansa valmiita Yhdysvaltojen virallisen edustajan tapaamiseen.

Oslon keskusteluissa paljastui esimerkiksi Pohjois-Koreassa vangitun amerikkalaisopiskelijan Otto Warmbierin kohtalo. Koomaan vajonnut ja vakavasti sairas Warmbier saatiin kotiin. Hän kuitenkin menehtyi kuusi päivää myöhemmin. Yhdysvallat on syyttänyt pohjoiskorealaisia Warmbierin kidutuksesta.

Neuvottelijoiden mukaan pohjoiskorealaiset ovat hyvin hämmentyneitä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin puheista ja hallinnon epäselvästä linjasta.

Pohjois-Korean edustajat ovat ottaneet esiin myös Yhdysvaltojen Venäjä-tutkinnat.

– Olen varma, että he pohtivat, miksi heidän tulisi neuvotella Trumpin hallinnon kanssa, kun voi olla, ettei Donald Trump ole enää kauaa presidentti, Suzanne DiMaggio toteaa.

Joel Wit korostaa, että yleinen kuva irrotionaalisista ja jopa hulluista pohjoiskorealaispäättäjistä on täysin väärä. Hänen mukaansa Pohjois-Korea toimii harkitusti.

– Tilanne on hauras. Tämä (Yhdysvaltojen) hallinnon – ja erityisesti presidentti Trumpin – ajatus, että eskaloituva uhkailu saa pohjoiskorealaiset joustavammiksi, on väärä.

Pohjoiskorealaiset kyselevät neuvottelijoilta paljon Donald Trumpista.

– He haluavat tietää, mihin hän pyrkii. He haluavat tietää, onko hän hullu vai onko kaikki tämä vain esitystä. Onko kyse ”hyvä kyttä, paha kyttä” -pelistä, jota hän vetää (ulkoministeri Rex) Tillersonin kanssa? Tällaisia kysymyksiä he kysyvät. He myös seuraavat uutisia hyvin tarkasti. He katsovat CNN-kanavaa kellon ympäri, he lukevat hänen (Trumpin) tviittejään ja muita juttuja. He ovat hyvin perillä siitä, mitä hän tekee ja mitä hän sanoo, DiMaggio kertoo.

Sota on mahdollinen
Suzanne DiMaggio seuraa huolestuneena Washingtonissa kiihtyvää puhetta”ennaltaehkäisevästä sodasta ja rajatuista iskuista” Pohjois-Koreassa. Myös vahingon sytyttämä sota on hänen mukaansa nykytilanteessa mahdollinen.

Yhdysvalloilla on poikkeuksellisesti kolme lentotukialusta läntisellä Tyynellämerellä Korean niemimaan lähistöllä. Lisäksi sen joukot ovat suorittaneet runsaasti yhteisharjoituksia eteläkorealaisten kanssa. Pohjois-Korea on tuominnut ne kovin sanoin sotavalmisteluina.

DiMaggion mukaan pohjoiskorealaiset saattavat hyvinkin arvioida amerikkalaisjoukkojen toiminnan täysin väärin.

– He saattavat kuvitella, että jonknilainen isku on väistämätön ja se voi saada heidät toimimaan.

Joel Witin arvio on niin ikään synkkä. Hänen mukaansa Pohjois-Korea on valmis käyttämään ydinaseitaan. Hän ei allekirjoita väitteitä siitä, että Pohjois-Korea taipuisi mahdollisessa sodassa ja vetäisi sormensa pois napilta.

– En usko tähän lainkaan. Mikäli pohjoiskorealaiset luulisivat, että heidän valtionsa on romahtamassa Yhdysvaltojen sotatoimien takia, käyttäisivät he ydinaseitaan. He eivät ehkä pysty ampumaan Yhdysvaltoja, mutta he voisivat tappaa miljoonia Etelä-Koreassa ja Japanissa.”

Pohjois-Korea ja USA neuvottelevat salaa: ”He ovat valmiita ydinsotaan”

 

 

9.11.2017: Pohjois-Korea vastaa Donald Trumpille: Olemme kuulleet hullulta koiralta tarpeeksi

“Pohjois-Korean mukaan maan johto on saanut tarpeekseen Yhdysvaltojen presidentin puheista.

Pohjois-Koreassa seurattiin tarkkaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Etelä-Korean parlamentissa tällä viikolla pitämää puhetta.

Maan hallituksen puolesta puhumaan valtuutettujen korkeiden pohjoiskorealaisvirkamiesten reaktio puheeseen on jyrkkä.

– Meitä ei kiinnosta, mitä tuo hullu koira saattaa päästää suustaan, koska olemme kuulleet jo tarpeeksi, virkamies toteaa CNN:lle.

Pohjoiskorealaisten mielestä Yhdysvallat on vienyt Korean niemimaan jännitteet tasolle, joka on nähty viimeksi Korean sodan päättymisen aikaan 1950-luvun alussa.

– Yhdysvallat uhkailee meitä ydinkäyttöisillä lentotukialuksilla ja strategisilla pommikoneilla. He haastavat meitä kaikkein häijyimmillä ja alentavimmilla provokaatioilla, mutta me tulemme vastaamaan näihin uhkiin vahvistamalla oikeuden voimaa poistaaksemme aggression ja sodan perimmäisen syyn, pohjoiskorealaiset toteavat.

Presidentti Trump lähetti puheessaan suoran viestin Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille. Trump kehotti kovin sanoin pohjoiskorealaisia luopumaan ydinaseistaan ja ohjusohjelmistaan.

Ne (aseet) asettavat hallintonne vakavaan vaaraan. Jokainen askel, jonka otatte tällä synkällä polulla, kasvattaa kohtaamaanne vaaraa, Trump totesi.

Trump viittasi myös Kim Jong-unin isoisään ja nykyisen Pohjois-Korean valtion perustajaan Kim Il-sungiin.

– Pohjois-Korea ei ole isoisänne haaveilema paratiisi. Se on helvetti, jollaista ei ansaitse kukaan, hän sanoi.

Presidentti kehotti Pohjois-Koreaa olemaan testaamatta Yhdysvaltoja.”

Pohjois-Korea vastaa Donald Trumpille: Olemme kuulleet hullulta koiralta tarpeeksi

 

5.11.2017: USA:n kenraalit: Pohjois-Korean voi riisua ydinaseista vain maahyökkäyksellä

“Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston mukaan Pohjois-Koreaa ei voi kokonaan riisua aseista ilman maahyökkäystä.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvosto arvioi kongressiedustaja Ted Lieulle osoittamassaan kirjeessä, että Pohjois-Korean ydinohjelman kaikkia osia ei voida tuhota ilman maahyökkäystä. Asiasta uutisoi BBC.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvosto on Yhdysvaltain asevoimien pääesikunta, joka toimii maan hallinnon neuvonantajana sotilasasioissa. Se koostuu eri puolustushaaroja komentavista kenraaleista sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Puolustushaarakomentajien neuvostossa istuu siis USA:n korkein sotilasjohto.

Kontra-amiraali Michael Dumontin neuvoston nimissä antamassa vastauksessa sanotaan, että tällaisen sodan mahdollisten tappioden arvioiminen etukäteen on erittäin vaikeaa.

– Ainoa tapa paikantaa ja tuhota – täydellisellä varmuudella – kaikki Pohjois-Korean ydinohjelman osat, on maahyökkäyksellä, Dumont kirjoitti vastauksessaan.

Riskeinä mainittiin mahdollinen Pohjois-Korean vastaisku, kun Yhdysvaltojen joukot yrittäisivät tuhota maan ”syvälle haudattuja, maanalaisia laitoksia”.

– Salainen neuvonpito on paras paikka yksityiskohtaisemmalle keskustelulle, Dumont kirjoittaa.

Arviossa varoitetaan myös, että Pohjois-Korealla on ydinaseiden lisäksi todennäköisesti hallussaan biologisia ja kemiallisia joukkotuhoaseita, joita maan uskotaan olevan valmis käyttämään.”

USA:n kenraalit: Pohjois-Korean voi riisua ydinaseista vain maahyökkäyksellä

 

5.11.2017: USA siirtää huippumoderneja hävittäjiä Aasiaan

“Yhdysvallat siirtää 12 F-35A Lightning II -hävittäjää Japaniin presidentti Donald Trumpin vierailun alla.

Yhdysvallat vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Aasiassa siirtämällä 12 häivähävittäjää Japaniin Kadenan lentotukikohtaan. F-35A Lightning II -hävittäjät ovat niin sanottuja viidennen sukupolven häivehävittäjiä, eli kuuluvat USA:n ilmavoimien kehittyneimpään kalustoon. Hävittäjien on määrä pysyä alueella kuuden kuukauden ajan.

Asiasta kertovan The Aviationistin mukaan F-35A -hävittäjien lisäksi Kadenan tukikohtaan on siirretty myös kolme B-2 Spirit -mallista strategista pommikonetta, mikä merkittävästi vahvistaa Yhdysvaltain ilmataisteluvalmiutta alueella.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vierailee juuri Japanissa, joka on hänen Aasian-matkansa ensimmäinen kohde. Vierailu kestää yhteensä 13 päivää ja Trumpin on määrä tavata sen aikana muun muassa Kiinan presidentti Xi Jinping sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin.”

USA siirtää huippumoderneja hävittäjiä Aasiaan

 

4.11.2017: Tekeekö Pohjois-Korea ohjuskokeen Donald Trumpin Aasia-vierailun aikana?

“Etelä-Korean tiedustelupalvelu on havainnut tavanomaisesta poikkeavaa liikehdintää pohjoiskorealaisessa ohjustukikohdassa.

Pohjois-Korean mahdollinen ohjuskoe Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Aasia-kierroksen aikana hermostuttaa päättäjiä Tyynenmeren molemmin puolin, kertoo Politico.

Pelkona on, että Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un saattaa pyrkiä häiritsemään Trumpin perjantaina alkanutta vierailua uudella provokaatiolla. Kyseessä voisi olla ballistinen ohjuskoe tai ilmakehässä tehty ydinkoe, joka olisi shokkivaikutukseltaan suurempi.

Trumpin on arvioitu reagoivan tällaiseen toimenpiteeseen impulsiivisesti, mikä voisi eskaloida konfliktia entisestään. Trump uhkasi jo elokuussa Pohjois-Koreaa ”sellaisella tulella ja raivolla, jota maailma ei ole aiemmin nähnyt”.

Presidentin sävy oli kuitenkin perjantaina hyvin optimistinen.

– Luulen, että saavutamme suurta menestystä. Tulemme puhumaan kauppapolitiikasta ja luonnollisesti Pohjois-Korean tilanteesta. Ympärillämme on paljon hyvää tahtoa, Trump totesi.

Trump aloittaa matkansa Japanista ja vierailee tämän jälkeen Etelä-Koreassa, Kiinassa, Vietnamissa ja Filippiineillä.

Yhdysvallat on lähettänyt Tyynellemerelle ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen kolme lentotukialusta. Asiantuntijoiden mukaan tukialuksia voitaisiin käyttää ennaltaehkäisevässä iskussa Pohjois-Koreaa vastaan.

Lokakuussa Koreoiden rajavyöhykkeellä vieraillut puolustusministeri James Mattis on kuitenkin painottanut, että Yhdysvaltojen tavoitteena ei ole sota, vaan niemimaan saaminen ydinaseista vapaaksi.”

Tekeekö Pohjois-Korea ohjuskokeen Donald Trumpin Aasia-vierailun aikana?

 

KATSO AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO:

3.11.2017: Tappava ilmassa leviävä kulkutauti ”pahin epidemia 50 vuoteen”

“WHO:n mukaan tapauksia on nyt 1800. Muutaman viikon päästä luku voi olla 20000.

Viranomaisten mukaan ilmassa leviävä rutto Afrikan Madagascarilla on nyt kriisipisteessä ja ”pahin epidemia 50 vuoteen”. Viidessä vuorokaudessa tapausten määrä on lisääntynyt 40 prosentilla.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kuolleita on toistaiseksi 127. Daily Mailin laskelmien mukaan nykyvauhdilla epidemia leviää niin, että pian sairastuneita on 20 000.

Tauti leviää yskimisen, sylkemisen ja muiden eritteiden välityksellä. Näin se eroaa alueella esiintyvästä jokavuotisesta paiserutosta. Hoitamattomana tauti voi tappaa 24 tunnissa.

Ennennäkemättömäksi kuvaillusta epidemiasta on varoitettu Etelä-Afrikassa, Seychelleillä, Ranskan Reunionilla, Mosambikissa, Tansaniassa, Keniassa, Etiopiassa, Komoreilla ja Mauritiuksessa.

Madagascarilla viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä olemaan kaivamatta omaisiaan haudoista ja tanssimatta heidän kanssaan famadihana-rituaalissa, jota saarella vietetään Kuolleiden päivänä.”

Tappava ilmassa leviävä kulkutauti ”pahin epidemia 50 vuoteen”

 

3.11.2017: USA:n väitetään harjoitelleen salaa ydiniskua Etelä-Koreassa

“Pjongjang syyttää Yhdysvaltoja ydinaseharjoituksista.

Pohjois-Korea syyttää yhdysvaltoja salassa suoritetusta ”yllätys-ydinaseharjoituksesta”. Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan amerikkalaiset strategiset B-1B-pommikoneet lensivät salassa Etelä-Koreaan harjoitukseen. Tiedote löytyy tästä KCNA Watchin -sivuilta.

Pohjoiskorealaisten mukaan pommittajat lensivät Japanin Okinawan ylitse ja kääntyivät Etelä-Korean pohjoiskärjen Jejun saaren kohdalta kohti Sangdongin harjoitusaluetta. Siellä suoritettiin väitetysti amerikkalaisten ja eteläkorealaisten hävittäjäkoneiden suojaama ydinpommitusharjoitus simuloituihin pohjoiskorealaiskohteisiin.

KCNA:n mukaan tilannetta vakavoittaa entisestään se, että Yhdysvalloilla on samanaikaisesti kolme lentotukialusta Korean niemimaan liepeillä.

– Todellisuus osoittaa selvästi, että gangsterimaiset Yhdysvaltojen imperialistit ovat ne, jotka pahentavat Korean niemimaan tilannetta ja pyrkivät sytyttämään ydinsodan, jutussa todetaan.

Pohjoiskorealaisten väitteisiin on syytä suhtautua varauksin. Väite ydinaseharjoituksista on lähes varmasti väärä. B-1B-pommikoneet on nimittäin muunneltu jo 1990-luvulla sellaisiksi, etteivät niillä voida enää toimittaa mitään amerikkalaisarsenaalissa olevia ydinaseita.”

USA:n väitetään harjoitelleen salaa ydiniskua Etelä-Koreassa

 

1.11.2017: Suuri tulivuori aktivoitunut Islannissa – purkauksella olisi ikävät seuraukset

“slannin suurimpiin tulivuoriin lukeutuva Bárðarbunga purkautui viimeksi vuonna 2014. Nyt Islannin yliopiston geofyysikko Páll Einarsson on varoittanut, että Bárðarbunga valmistautuu parhaillaan uuteen purkaukseen. Se saattaa aiheuttaa samalla kolmen muun läheisen tulivuoren purkautumisen.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että Islannin suurin kerrostulivuori Bárðarbunga saattaa purkautua lähiaikoina. Tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa, mutta purkauksen otaksutaan tapahtuvan muutaman vuoden aikana. Alueella on mitattu viime päivinä voimakkaita maanjäristyksiä, Daily Mail uutisoi.

Islannissa on viime vuosina tapahtunut tulivuorenpurkauksia, jotka ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia Euroopan lentoliikenteelle. Bárðarbunga sijaitsee Islannin suurimmalla Vatnajokullin jäätiköllä. Vuonna 2010 Eyjafjallajokullin purkaumisen aiheuttama tuhkapilvi aiheutti ongelmia tuhansille lennoille Pohjois-Euroopassa.”

https://www.stara.fi/2017/11/01/suuri-tulivuori-aktivoitunut-islannissa-purkauksella-olisi-ikavat-seuraukset/

1.11.2017: Kiinassa ollaan hädissään – pohjoiskorealaiset pakenevat

“Pohjois-Korean kauppayhtiöiden edustajat lähtevät Kiinasta ja jättävät velkansa maksamatta.

– Kiina on viime aikoina painostanut Pohjois-Koreaa, minkä seurauksena Pohjois-Korean kauppaa käyvien työntekijöiden on pakko palata kotimaahansa suunniteltua aikaisemmin, vuoden loppuun mennessä. Kiinalaiset velkojat ovat hätääntyneet tästä, kertoo nimettömänä esiintyvä lähde uutissivusto Radio Free Asialle.

Kiinan hallitus aikoo noudattaa Pohjois-Korealle asetettuja pakotteita ja poistaa pohjoiskorealaiset maasta vuoden loppuun mennessä. Kiinalaiset kauppiaat keräävät nyt kiireellä suuria velkoja Pohjois-Korean kauppayhtiöiden edustajilta, jotka ovat ostaneet tuotteensa luottosopimuksilla.

Pakotteiden kerrotaan iskeneen kovaa Pohjois-Korean valtion kauppayhtiöihin, joiden Kiinassa olevat edustajat eivät voi maksaa luottovelkojaan.

Lähteen mukaan pohjoiskorealaiset lähtevät Kiinasta ja jättävät velkansa maksamatta.

– Osa Pohjois-Korean kauppayhtiöiden työntekijöistä on vain kadonnut sanomatta yhtään mitään kiinalaisvelkojille.

Toisen nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan pohjoiskorealaisia pitäisi sääliä, koska he joutuvat kantamaan vastuun valtionyhtiöiden suurista veloista, joita ei voida maksaa.

– He ovat veloissa maansa kauppayhtiöiden puolesta, mutta valtio ei välitä. Miten voimme olettaa heidän suoriutuvan maksuista?

– He lainaavat rahaa tuttaviltaan tai ostavat tavaraa luotolla ja pakenevat maasta.

Pohjois-Korealle asetetut pakotteet johtuvat maan ydinaseohjelmasta. Pohjois-Korea on tehnyt hiljattain ohjus- ja ydinkokeita.

Pakotteiden mukaan raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden vientiä Pohjois-Koreaan rajoitetaan. Pakotteet kieltävät myös tekstiilituonnin ja -viennin Pohjois-Koreaan ja pohjoiskorealaisten työskentelyn ulkomailla.”

Kiinassa ollaan hädissään – pohjoiskorealaiset pakenevat

 

1.11.2017: Tämä kertoo USA:n valmistautuvan sotaan Pohjois-Koreassa

“Amerikkalaisjoukkojen liikkeet kielivät todellisesta valmistautumisesta konfliktiin Korean niemimaalla.

Stratfor-tiedusteluyhtiön arvion mukaan moni seikka viittaa siihen, että Yhdysvallat valmistautuu todelliseen sotaan Pohjois-Korean kanssa. Sotatoimien alkaminen tämän vuoden puolella on kuitenkin vielä toistaiseksi epätodennäköistä.

Stratforin arvion mukaan Yhdysvallat on saattanut jo menettää mahdollisuutensa estää Pohjois-Koreaa hankkimasta kattavaa ydinasepelotetta. Yhdysvallat on toistuvasti tehnyt selväksi, ettei se suvaitse Pohjois-Koreaa ydinasevaltiona, jolla on luotettava kyky mannertenvälisiin ydiniskuihin.

– Virallisten arvioiden mukaan Washingtonilla on enintään 18 kuukautta, kunnes tämä ikkuna sulkeutuu. Sen jälkeen Yhdysvalloilla ja sen liittolaisilla on tuskin muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä ehkäisypolitiikkaan (deterrence) Pohjois-Koreaa vastaan.

Stratfor listaa eri seikkoja, jotka kielivät amerikkalaisjoukkojen todellisesta valmistautumisesta. Kolme amerikkalaista lentotukialusta operoi parhaillaan läntisellä Tyynellämerellä. Aluksien johtamat taisteluosastot suorittavat marraskuussa yhteisharjoituksen iskuetäisyydellä Pohjois-Koreasta. Tämä on harvinaista. Viimeksi vastaava kolmen lentotukialusryhmän harjoitus on järjestetty kymmenen vuotta sitten.

Yhdysvaltojen ilmavoimat on puolestaan ilmoittanut vahvistavansa Korean lähistöllä olevia joukkojaan lähettämällä kahdentoista F-35-häivehävittäjän lentueen Kadenan lentotukikohtaan Japaniin. Koneiden on määrä saapua marraskuun alussa. Komennus kestää kuusi kuukautta.

Korean niemimaan lähistölle on viime aikoina lähetetty Stratforin mukaan myös useita amerikkalaisia sukellusveneitä. Alueella operoi muun muassa ohjussukellusvene USS Michigan.

Yhdysvallat paljasti myös hiljattain lisänneensä Guamilla varastoituja ampumatarvikkeita 10 prosentilla viimeisen parin kuukauden aikana. Guamin tukikohdilla olisi suuri rooli mahdollisessa Korean konfliktissa.

Stratfor huomauttaa kuitenkin myös, ettei pian tehtävästä iskusta kieliviä merkkejä, kuten amerikkalaishenkilöstön evakuointeja tai valmiustilan korotuksia ole nähty.

– Kun näitä kehityskulkuja arvioidaan yhdessä, kielivät ne siitä, että Yhdysvallat valmistautuu yhteenottoon. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että Washington on käynnistämässä sotaa Pjongjangia vastaan. Sotilaalliset valmistelut, harjoitukset ja sellaiset joukkojen liikkeet, jollaisia Korean niemimaan lähistöllä on käynnissä, voivat yksinkertaisesti olla osa Yhdysvaltojen pyrkimystä pitää kaikki vaihtoehdot Pohjois-Korean kohdalla avoimina. Jokainen (joukkojen) sijoitus ei ole sotatoimien alku.

Tiedusteluyhtiön mukaan Yhdysvaltojen toimet antavat joka tapauksessa osviittaa siitä, miltä mahdolliset sotatoimet näyttäisivät. Viimeaikaiset joukkojen siirrot ovat myös nostaneet riskejä alueella.”

Tämä kertoo USA:n valmistautuvan sotaan Pohjois-Koreassa

 

 

30.10.2017: ”Saatanan pesä” on Ukrainan salainen ohjuskeskus, joka liitettiin Pohjois-Korean ydinaseisiin

“Neuvostoaikaisessa ohjustehtaassa vaalitaan yhä Ukrainan suurimpia sotasalaisuuksia.

Ukrainan Yuzmashin ohjustehdas ja Yuzhnoyen ohjussuunnittelutoimisto ovat nousseet kyseenalaiseen julkisuuteen tänä syksynä sen jälkeen, kun jotkut kansainväliset mediat liittivät ne Pohjois-Korean nopeasti etenevään ohjusohjelmaan.

Uutiset lähtivät IISS-ajatushautomon Pohjois-Koreaa käsittelevästä raportista. Siinä arvioitiin, että pohjoiskorealaiset ovat mahdollisesti onnistuneet hankkimaan ohjusteknologiaa Ukrainasta. Ukraina on kiistänyt väitteet. Pohjois-Korean vakoojat ovat tiettävästi pyrkineet kuitenkin anastamaan Ukrainan ohjussalaisuuksia.

Ukraina pyrki hiljattain hälventämään epäilyksiä julkaisemalla videoita, joissa näytetään, kuinka Ukrainan viranomaiset saivat salaisessa operaatiossa kiinni joukon ohjuspiirrustuksia havitelleita pohjoiskorealaisia. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Ukrainalaislähteiden mukaan Pohjois-Korean yritykset päästä käsiksi Ukrainan ohjusteknologiaan ovat epäonnistuneet.

Harvinaiselle vierailulle huippuvartioituun ohjuskeskukseen päässeen Radio Free Europen mukaan tehtaan ukrainalaiset pitävät naurettavina väitteitä siitä, että sieltä olisi vuotanut teknologiaa Pohjois-Koreaan.

– Tämä on vitsi. Tämä on niin hullu (väite) että se on jo hauska, Yuzmashin apulaisjohtaja Volodymyr Tkatshenko toteaa.

Neuvostoliiton romahdus vei tilaukset
450 kilometrin päässä Kiovasta sijaitsevaa Yuzmashia luonnehditaan jutussa ”Saatanan pesäksi”. Nimi juontuu tehtaan kenties pahamaineisimmasta tuotteesta, Neuvostoliiton SS-18 ”Satan” -monikärkiydinohjuksesta. Sen lisäksi tehtaalla kehitettiin ja rakennettiin myös avaruusrakettien moottoreita.

Ohjus- ja rakettitilaukset loppuivat Neuvostoliiton romahduksen ja Ukrainan itsenäistymisen myötä. Yhtiö toivoi pääsevänsä kansainvälisille markkinoille avaruusraketiksi muunellulla SS-18-ohjuksella. Sarjatuotannon vaatimaa kysyntää ei kuitenkaan ole tullut. Tehtaan ja ohjuksia kehittelevän Yuhznoyen Neuvostoaikojen 50 000 työntekijän yhteisvahvuus on pudonnut hieman yli 12 000 työntekijään.

Avaruusraketteja yhä kehittävän ja valmistavan tehtaan vaikeudet ovat pahentuneet entisestään sen jälkeen, kun Krimin valloitus ja Itä-Ukrainan sota katkaisivat Venäjän ja Ukrainan välit.

Yuzmashin taloustilanteen onkin pohdittu olleen eräs syy siihen, että tehtaalta olisi voitu myydä rakettimoottoriteknologiaa pohjoiskorealaisille.

IISS:n raportissa viitattiin kuviin Pohjois-Korean rakettimoottoritestistä. Arvion mukaan pohjoiskorealaisten kuvissa saattaa näkyä muunneltu Yuzmashin RD-250-rakettimoottori.

Tehtaalla väitteet kiistetään jyrkästi. Kaikki siellä valmistetut moottorit ovat johdon mukaan meneet tunnetuille tilaajille eikä ylimääräisiä ole tehty tai varastoitu aiemmin.

Tuotantojohtaja Oleh Lebedev huomauttaa, ettei erittäin luotettavana tunnetun  ja kovassa käytössä olleen moottorin radikaalissa muuttamisessa olisi muutenkaan mitään järkeä. RD-250 ominaisuuksista ja yksityiskohdista on myös runsaasti julkista tietoa saatavilla.

Monien asiantuntijoiden mukaan on hyvinkin mahdollista, että Pohjois-Korea on kehitellyt ohjuksensa omin voimin neuvostoaikaisten suunnitelmien pohjalta.”

”Saatanan pesä” on Ukrainan salainen ohjuskeskus, joka liitettiin Pohjois-Korean ydinaseisiin

 

29.10.2017: Ydinohjuskoe säikytti – kuvissa hohtava pallo nousee taivaalle

“Venäjän laukaisema mannertenvälinen ballistinen ohjus loi valtavan hohtavan pallon Siperian taivaalle.

Venäläisisssä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa on kummeksuttu myöhään torstaina illalla Siperian taivaalla nähtyä valtaisaa hopeisena hohtanutta valopalloa, The Barents Observer kertoo.

– Todistin ainutlaatuisen ilmiön tänään. Kuvasin revontulia ja näin yllättäen vasemmalla puolellani valtavan hohtavan pallon. Se nousi puiden takaa ja liikkui minua kohti, ilmiötä todistanut valokuvaaja Sergei Anisimov totesi sosiaalisen median vKontakte-sivustolla paikallisen Vesti Yamal -lehden mukaan.

Sosiaalisessa mediassa ilmiö herätti nopeasti keskustelua jonkinlaisesta UFO:sta. Monien asukkaiden kerrotaan säikähtäneen selittämätöntä ilmiötä.

Todellisuudessa kyse oli kuitenkin Venäjän testaamasta mannertenvälisestä ydinohjuksesta. Upeita kuvia valopallosta revontulien keskellä löytyy alta ja tämän linkin takaa valokuvaaja Aleksei Jakovlevin vKontakte-sivulta.

Venäjä suoritti myöhään torstaina massiivisen ydinaseharjoituksen, johon osallistuivat kaikki Venäjän ydinasetriadin osat, eli ilmavoimat, merivoimat ja strategiset ohjusjoukot. Harjoituksissa laukaistiin useita erilaisia ohjuksia. Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin laukaisi henkilökohtaisesti neljä ballistista ohjusta. Verkkouutiset kertoo harjoituksista lisää tässä.”

Ydinohjuskoe säikytti – kuvissa hohtava pallo nousee taivaalle

 

 

28.10.2017: Korean tilanne kiristyy: USA järjestää kolmen lentotukialuksen jättiharjoituksen

“Yhdysvallat aikoo suorittaa harvinaisen harjoituksen Korean niemimaan edustalla.

Yhdysvaltojen laivasto aikoo suorittaa harvinaisen harjoituksen aivan Pohjois-Korean lähistöllä. Washingon Examinerin mukaan harjoitus saattaa osua samaan aikaan presidentti Donald Trumpin Etelä-Korean vierailun kanssa.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä poikkeuksellisesti kolme lentotukialusta läntisellä Tyynellämerellä.

– Kyse ei ole sen kummemmasta. Meillä on mahdollisuus suorittaa samaan aikaan kolmen lentotukialusosaston harjoitus. Toimimme näin aina kun siihen on tilaisuus. Tätä ei tapahdu usein, kenraaliluutnantti Kenneth McKenzie selvittää.

Pohjois-Korea ottanee suurharjoituksen provokaationa. Yhdysvaltojen ja eristäytyneen diktatuurin välit ovat tulehtuneet viime viikkoina entisestään. Mediatietojen mukaan maiden väliset diplomaattisen kanavat ovat katkeamassa. Pohjois-Korea on testannut uutta kehittyneempää rakettimoottoria ja uhannut ydinkokeella samalla kun Yhdysvallat on jatkanut joukkojen keräämistä alueelle.”

Korean tilanne kiristyy: USA järjestää kolmen lentotukialuksen jättiharjoituksen

 

27.10.2017: Venäjällä iso ydinaseharjoitus: Vladimir Putin laukaisi itse ohjuksia

“Venäjän strategiset ydinasejoukot laukaisivat useita ohjuksia kaikkien asehaarojen harjoituksissa.

Venäjän asevoimat suoritti myöhään keskiviikkona kaikkien ydinasejoukkojen osien yhteisharjoituksen.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kaikki Venäjän ydinasetriadin osat osallistuivat harjoituksiin. Harjoituksessa ei ollut kyse simulaatiosta vaan kaikki asehaarat ampuivat harjoitusohjuksia. Puolustusministeriö on julkaissut alta löytyvän koostevideon harjoituksesta.

Kolmelta eri lentokentältä operoineet Venäjän ilmavoimien strategiset Tu-160-, TU-95MS- ja Tu-22M3-pommikoneet ampuivat risteilyohjuksia maaleihin Kamtšatkan niemimaalla, Komin alueella ja Kazakstanin Terektassa. Strategiset ohjusjoukot laukaisivat puolestaan mannertenvälisen ballistisen Topol-ohjuksen Arkangelissa. Venäjän Tyynenmeren laivaston ohjussukellusvene ampui samanaikaisesti kaksi ballistista ohjusta Ohotanmereltä Čižan testialueelle. Pohjoisen laivaston sukellusvene taas laukaisi yhden ballistisen ohjuksen Barentsinmereltä kohti Kuraa.

Kremlin tiedotteen mukaan presidentti Vladimir Putin osallistui henkilökohtaisesti harjoituksiin. Kreml toteaa, että ”ylipäällikkö laukaisi neljä ballistista ohjusta”.”

Venäjällä iso ydinaseharjoitus: Vladimir Putin laukaisi itse ohjuksia

 

26.10.2017: Sataprosenttisen tappava keuhkorutto surmannut 124 Madagaskarilla: vaarassa levitä yhdeksään maahan

“WHO varautuu mahdollisuuteen, että rutto voi levitä Madagaskarin saarelta lähialueille.

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut ruttoepidemian leviämisen riskin Madagaskarin lähialueille keskinkertaiseksi. Aiemmin WHO piti taudin leviämistä saarelta hyvin matalana.

Riskiarviota on korotettu Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, Keniassa, Mauritiuksella, Mosambikissa, Tansaniassa, Seychelleillä, Komoreilla ja Ranskalle kuuluvalla Réunionin saarella. Leviämistä pyritään estämään matkustajien tarkastuksilla lentokentällä. Keuhkoruton leviämisriskiä ulkomaihin pienentää sen lyhyt, vain vuorokauden mittainen itämisaika.

Epidemia puhkesi Madagaskarilla elokuussa. Viranomaisten keskiviikkona antaman tiedon mukaan sairastuneita on noin 1 200 ja kuolleita 124. Ruton puhkeaminen saarivaltiossa ei ole tavatonta, mutta nykyisessä epidemiassa erona on, että tavallisimmin paiseruttona esiintyvä tauti on ottanut enimmäkseen keuhkoruton muodon. Se tarkoittaa sitä, että tauti leviää myös pisaratartuntana eli selvästi paiseruttoa herkemmin. Kaksi kolmasosaa diagnosoiduista ruttotapauksista oli keuhkoruttoa.

Keuhkorutto on myös ruton tappavin muoto. Hoitamattomana siihen kuolee lähes 100 prosenttia sairastuneista ja vieläpä hyvin nopeasti, pahimmillaan alle 24 tunnissa. Tautia hoidetaan antibiooteilla ja potilas voidaan pelastaa, jos hoito aloitetaan ajoissa.

WHO pitää jatkuvaa leviämisriskiä Madagaskarilla hyvin suurena. Tavallisesti maaseutua riivaavaa tautia on tavattu jo suurissa asutuskeskuksissa kuten Antananarivossa ja Toamasinassa. Yli puolet tartunnoista on todettu näissä kahdessa kaupungissa.

Kansainvälisesti laajemmalle alueelle leviämisen riskiä WHO pitää yhä hyvin matalana.

Suomen ulkoministeriö varoittaa Madagaskariin matkustavia ruttoriskistä.

WHO:n Afrikan hätätilajohtaja Ibrahima Soce Fall puhui Madagaskarin ruttotilanteesta Genevessä viime perjantaina. ”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201710262200487739_ul.shtml

 

 

25.10.2017: Synkkiä merkkejä Pohjois-Koreassa: USA kerää joukkoja

“Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välisten diplomaattisten yhteyksien kerrotaan vetelevän viimeisiään.

Yhdysvaltoja Pohjois-Korean kanssa käytävissä neuvotteluissa edustavan Joseph Yunin mukaan yhteydet Pohjois-Koreaan ovat vaarassa mennä poikki.

CNBC:n lähteiden mukaan Yun on kiertänyt Washingtonissa kertomassa huolistaan amerikkalaispäättäjille. Huippudiplomaatti on yrittänyt suostutella Yhdysvaltojen johtoa priorisoimaan diplomatiaa sotaisan retoriikan sijaan.

Kommentit ovat synkkiä.

– Yunin diplomaattiset ponnistelut vetelevät viimeisiään, eräs amerikkalaviranomainen kommentoi.

Lähteen mukaan Yun on turhautunut siihen, ettei ole saanut Washingtonia tajuamaan Pohjois-Korean neuvottelutilanteen vakavuutta.

– Kyse ei ole niinkään siitä, että Pohjois-Korea on pistämässä ovia kiinni vaan siitä, että Yhdysvaltojen viesti kuuluu: ”antautukaa ilman taistelua tai antautukaa taistelun jälkeen”, toinen amerikkalaisviranomainen kuvailee kärjistynyttä tilannetta.

Joseph Yunin kerrotaan tavoittelevan vielä viimeistä epätoivoista yritystä (hail Mary), jolla keskustelut saataisiin uudestaan käyntiin. Tällainen voisi olla korkea-arvoisen erityslähettilään tai jopa ulkoministeri Rex Tillersonin lähettäminen Pohjois-Koreaan.

Yhdysvallat on siirtänyt lisää joukkoja Korean niemimaan lähistölle samalla, kun diplomaattiset kanavat kuihtuvat. Foreign Policyn mukaan USS Nimitz-lentotukialus saapui läntiselle Tyynellemerelle keskiviikkona. Sen myötä Yhdysvalloilla on alueella jo kolme lentotukialuksen johtamaa taisteluosastoa. USS Theodore Roosevelt saapui paikalle maanantaina ja USS Ronald Reagan on sijoitettu Japaniin.

Pohjois-Korea on puolestaan testannut vastikään uutta rakettimoottoria. The Diplomatin mukaan kyse on kiinteällä ajoaineella toimivasta raketista. Sellaisen tankkaaminen on nopeampaa kuin Pohjois-Korean nykyisten ohjusten. Tällaisilla moottoreilla varustetut ohjukset on myös helpompi saada laukaisuvalmiuteen ilman, että amerikkalaisten satelliitit tai vakoilukoneet huomaavat valmisteluja.”

Synkkiä merkkejä Pohjois-Koreassa: USA kerää joukkoja

 

 

Aiheeseen liittyvä video:

24.10.2017: Venäjä aikoo testata uutta ”Saatana 2”-ohjustaan, joka ”pystyy pyyhkimään Ranskan pois kartalta”

“Venäjä aikoo testata uutta 100-tonnista ”Saatana 2”-nimellä tunnettua ballistista ohjustaan, jonka virallinen nimi on RS-28 Sarmat.

Venäjän armeija on kehittänyt ohjusta jo vuodesta 2009. Venäläislähteiden mukaan se on nyt valmis kokeisiin loppuvuonna. Tätä ennen kehitystä ovat hidastaneet lukuisat takaiskut.

Ohjuskoesuunnitelmista kertovat venäläislehti Kommersant sekä brittilehti The Times.

Venäjän armeija on sanonut, että sen seuraavan sukupolven RS-28-ohjus pystyy tunkeutumaan minkä tahansa puolustuksen läpi ja tuhoamaan kokonaisia maita.

Koelaukaisuja aiotaan järjestää Länsi-Venäjällä Plesetskin testialueella.

Jos laukaisut ovat menestyksekkäitä, ase voi tulla käyttöön vuosien 2019–2020 aikana.

Ohjus voi kuljettaa jopa 40 megatonnin taistelukärkiä. Nämä olisivat jopa 2000 kertaa voimakkaampia kuin Hiroshimaan ja Nagasakiin vuonna 1945 pudotetut ydinpommit.

RS-28 on saanut ”Saatana 2”-lempinimensä sotilasliitto Natolta.

Ohjuksen on tarkoitus korvata R-36 Voevoda -ohjus, jonka Nato nimesi ”Saatanaksi” 1970-luvulla.

Sen huippunopeus on 7 kilometriä sekunnissa, aja on suunniteltu hämäämään ohjustorjuntajärjestelmiä.

Ohjuksen kantama on jopa 10 000 kilometriä. Venäläinen Zvezda-kanava on väittänyt, että sen tuhovoima riittäisi ”pyyhkimään kartalta Ison-Britannian, Ranskan tai Texasin”.

Testien ”päätavoite on tarkistaa raketin järjestelmät siilosta lähtemisen hetkellä, Sarmatin ensimmäisen vaiheen käynnistys ja sitä seuraavat viisi sekuntia lentoa”, sanoo Kommersantin lähde.”

https://tekniikanmaailma.fi/teknologia/venaja-aikoo-testata-uutta-saatana-2-ohjustaan-joka-pystyy-pyyhkimaan-ranskan-pois-kartalta/?shared=798079-1f9935c3-500

 

 

23.10.2017: USA laittamassa ydinpommikoneet 24-tuntiseen hälytystilaan ensimmäistä kertaa 26 vuoteen

“Yhdysvaltojen ilmavoimat aikoo panna ydinaseilla varustetut B-52-pommikoneet ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen, kertovat Defense One ja Fox News.

Hälytysvalmius tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen Barksdalen lentotukikohdan 3 350-metrisellä kiitoradalla pidettäisiin valmiina useita ydinpommeilla aseistettuja pommikoneita.

Koneet ovat valmiita lähtemään matkaan hetken varoitusajalla.

Hälytystilassa oltiin viimeksi vuonna 1991 Neuvostoliiton romahduksen ja kylmän sodan päättymisen aikaan.

”Tämä on jälleen yksi askel, jolla varmistetaan, että olemme varautuneita”, Yhdysvaltojen ilmavoimien esikuntapäällikkö David Goldfein sanoo Defense Onessa.

Goldfein painottaa, että virallista hälytysmääräystä ei ole annettu, mutta valmistelut sitä varten on aloitettu.

Viime kuukausien aikana Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat käyneet sanasotaa, jonka yhteydessä Pohjois-Korea on vihjannut ydiniskun mahdollisuudella. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt poikkeuksellisen kovasanaisia uhkauksia Pohjois-Korealle.

Barksdalen lentotukikohtaa uudistetaan nyt laajemminkin, Defense One kertoo. Sivuston mukaan asuintiloissa on silmiinpistävää erityisesti yksi maalaus, jossa näkyy B-52-koneen siluetti, jonka alla lukevat sanat ”Rauhaa vanhanaikaisella keinolla”.

Defense One kirjoittaa, että tukikohtaan on ajoittain tulossa hälytysvalmiudessa odottamaan myös kaksi ydinaseiden komentolentokonetta, E-4B Nightwatch ja E-6B Mercury.

Presidentti Obaman lomaillessa Havaijin Oahu-saarella vuonna 2013, E-4B-lentokone oli valmiudessa 300 kilometrin päässä Hilon kansainvälisellä lentokentällä.

Ydinsodan aikana lentokoneiden kyydissä olisivat USA:n puolustusministeri sekä STRATCOMin komentaja. Jos presidentti antaa käskyn laukaista ydinaseita, nämä koneet välittäisivät laukaisukoodit pommikoneille, mannertenvälisille ohjuksille ja sukellusveneille.

Yhdysvaltain ilmavoimilla on käytössään neljä E-4B ”Nightwatch”-lentokonetta, joiden on tarkoitus varmistaa maan ylimmän johton toiminnan jatkuminen yllättävän ydinsodan sattuessa. Ainakin yksi E-4B-koneista, joka tunnetaan myös tuomiopäivän koneena, on aina hälytystilassa.”

https://tekniikanmaailma.fi/teknologia/usa-laittamassa-ydinpommikoneet-24-tuntiseen-halytystilaan-ensimmaista-kertaa-26-vuoteen/

 

 

21.10.2017: Avaako Trump JFK-kansiot? – 25 vuotta salausmääräys päättyy torstaina

“Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump lupailee sallia presidentti John F. Kennedyn salamurhaan liittyvien asiakirjojen julkaisun.

Kyse on asiakirjoista, jotka kongressi määräsi vuonna 1992 salattaviksi 25 vuodeksi hillitäkseen salaliittoteorioita. Niiden on määrä tulla julkisiksi torstaina. Etukäteen oli arvioitu, että Trump estäisi joidenkin tietojen julkaisun.

Lauantaina presidentti tviittasi, että aikoo sallia kaikkien asiakirjojen julkistamisen. Tviitissään Trump kuitenkin jätti vielä auki mahdollisuuden, että voi muuttaa mieltään, jos jotain uutta ilmenee.

Mediatietojen mukaan kyse olisi runsaasta 3 000 asiakirjasta, jotka käsittävät jopa satojatuhansia sivuja.

Lee Harvey Oswald ampui Kennedyn Dallasissa marraskuussa 1963. Monet uskovat, ettei Oswald toiminut yksin, vaan veriteon takana oli laajempi salaliitto.”

Avaako Trump JFK-kansiot? – 25 vuotta salausmääräys päättyy torstaina

20.10.2017: Barack Obama teki paluun politiikkaan – ilmaisi heti huolensa poliittisesta ilmapiiristä

“Obama palasi torstaina politiikan pariin kuukausien vetäytymisen jälkeen. Hän puhui New Jerseyssä demokraattien kuvernööriehdokkaan kampanjatilaisuudessa.

Yhdysvalloissa entiset presidentit Barack Obama ja George W. Bush ovat molemmat ilmaisseet huolensa maan poliittisesta ilmapiiristä. Kumpikaan ei maininnut puheessaan presidentti Donald Trumpia nimeltä.

Obama kehotti amerikkalaisia torjumaan hajaannuksen politiikan. Hän puhui pelosta ja katkeruudesta, joka leimasi Trumpin voittoon johtanutta kampanjaa. Obama oli tähän asti pitänyt matalaa profiilia ja välttänyt suoraa yhteenottoa Trumpin kanssa.

Joitakin tunteja aiemmin New Yorkissa puhunut George W. Bush sanoi puolestaan, että kiihkoilu näyttää vahvistuneen politiikassa.

– Politiikkamme näyttää olevan entistä alttiimpi salaliittoteorioille ja suoranaisille valheille, Bush sanoi CNN:n mukaan.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005417060.html?ref=rss

 

 

Aiheeseen liittyvä video:

 

20.10.2017: Ruttoepidemia leviää Madagaskarilla – kuolleita jo lähes sata

“Madagaskaria piinaavassa ruttoepidemiassa kuolleiden määrä on noussut 94:ään, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO. Epäiltyjä tartuntoja on järjestön mukaan yli 1 100.

Maan terveysviranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla 74 kuolleesta ja noin 800 tartunnasta.

–  Epidemia on hyvin aktiivisessa vaiheessa. Odotamme lisää tapauksia, WHO:n Afrikan-edustaja Ibrahima Soce Fall sanoi.

WHO on lähettänyt maahan 1,3 miljoonaa antibioottiannosta taudin nujertamiseksi. Kouluja ja yliopistoja on suljettu, julkiset kokoontumiset on kielletty ja pääkaupungissa Antananarivossa matkustajille tehdään terveystarkastuksia. Tauti on herättänyt maassa paniikkia hallituksen rauhoittamisyrityksistä huolimatta.

Ruttoa on ollut Madagaskarilla lähes vuosittain vuodesta 1980 lähtien, yleensä syyskuun ja huhtikuun välisenä aikana. Tämän vuoden epidemia on kuitenkin poikkeuksellinen. Tauti on levinnyt kaupunkialueille, erityisesti Antananarivoon.

Enemmistö tartunnoista on tänä syksynä ollut ihmisten välillä pisaratartuntana leviävää vaarallisempaa keuhkoruttoa, ei saarivaltiolle tavanomaisempaa paiseruttoa.”

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/ruttoepidemia-leviaa-madagaskarilla-kuolleita-jo-lahes-sata/6625528

 

15.10.2017: Pornokustantaja Larry Flynt hyökkää Trumpia vastaan – tarjoaa 10 miljoonaa dollaria virkasyytteeseen johtavista tiedoista

“Miestenlehti Hustlerin kustantajana tunnettu Larry Flynt esitti tarjouksensa sanomalehtimainoksessa sunnuntaina.

Flynt osti kokonaisen sivun kokoisen mainoksen The Washington Post -lehden sunnuntain numerosta. Mainoksessa kustantaja lupaa ”jopa 10 miljoona dollaria” (n. 8,5 miljoonaa euroa) tiedoista, jotka johtavat presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen ja viraltapanoon tehtävästään. Trumpista ja hänen vaalikampanjastaan on parhaillaan käynnissä useita selvityksiä, liittyen muun muassa mahdolliseen yhteistyöhön venäläisten kanssa yrityksissä vaikuttaa vaalitulokseen.

Muun muassa Fox Business -kanavan juontaja Liz Claman julkaisin kuvan mainoksessa Twitter-tilillään. Mainoksessa Flynt kutsuu Trumpin presidenttiyttä ”lainvastaiseksi”, ja syyttää tämän valituksi tulemisesta vanhentunutta vaalijärjestelmää.

Hän luettelee useita syitä, joiden perusteella Trump pitäisi hänen mukaansa asettaa virkasyytteeseen, mainiten muun muassa FBI-johtaja James Comeyn erottamisen ja Yhdysvaltojen vetämisen Pariisin ilmastosopimuksesta. Flynt myös syyttää Trumpia KKK-järjestön ja uusnatsien puolustamisesta ja kolmannen maailmansodan lietsomisesta puheillaan.

– Virkasyyte olisi sotkuinen ja riitaisa asia, mutta vaihtoehtona kolme lisävuotta epävakaata toimimattomuutta olisi vielä pahempi, Flyn toteaa mainoksessa. ”

“Flyntin on aiemminkin kerrottu tajonneen rahaa Trumpiin liittyvistä, raskauttavista tiedoista. Viime vuoden lokakuussa ennen presidentinvaalia Flynt tarjosi miljoonaa dollaria tallenteesta, jossa Trump syyllistyy laittomuuksiin tai halventavaan seksuaaliseen käytökseen.

Flynt teki tarjouksensa sen jälkeen, kun julkisuuteen päätyi nauha jossa Trump kehuskelee naisten kourimisella vastoin näiden tahtoa amerikkalaisen viihdeohjelman kuvauksissa.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005409568.html?ref=rss

12.10.2017: Tyynenmeren ”tulirenkaan” tulivuoret pelottelevat taas – uusin hälytystila nostettiin Japanissa

“Niin sanottu Tyynenmeren tulirenkaana tunnettu alue on säikäytellyt ihmisiä viime aikoina jälleen aktiivisesti, kertoo uutistoimisto AP.

Sekä Indoneniassa että Vanuatulla on jouduttu evakuoimaan ihmisiä tulivuorenpurkausten pelossa. Nyt keskiviikkona myös Japanissa on herännyt huoli uudesta purkauksesta.

Tyynenmeren tulirengas on Tyynellämerellä oleva vyöhyke, jossa esiintyy voimakasta tektonista ja vulkaanista toimintaa.

Eri arvioiden mukaan tulirenkaan alueella tapahtuu jopa 90 prosenttia maailman maanjäristyksistä. Siellä sijaitsee 75 prosenttia maailman aktiivista ja nukkuvista tulivuorista, noin 450 kappaletta.

Vyöhyke on hevosenkengän muotoinen ja 40 000 kilometriä pitkä. Alueella jättimäinen Tyynenmeren mannerlaatta  hankautuu muita mannerlaattoja vasten, mikä synnyttää vyöhykkeen, jolla maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia sattuu paljon.

Lounais-Japanissa sijaitseva Shinmoedaken tulivuori alkoi purkautua keskiviikkona ensimmäistä kertaa kuuteenvuoteen. Paikallisen TBS-televisiokanavan mukaan tulivuoresta nousi tuhkapilvi 1 700 metrin korkeuteen torstaina. Se laskeutui kaupunkien ja kylien päälle Miyazakin aluaeella.

Japanin ilmatieteen laitos on nostanut hälytystilaansa tulivuoren alueella 2:sta 3:een asteikolla, joka yltää 1:stä 5:een. Asteikolla 3 tarkoittaa, että tulivuoren lähelle ei pitäisi mennä.

Indonesiassa sijaitsevalla Balin saarella on evakuoitu 14000 ihmistä sen jälkeen, kun Agung-vuoren hälytystilaa nostettiin korkeimmalle tasolleen syyskuun 22. päivänä. Tulivuoressa on ollut satoja järistyksiä, mikä viittaa siihen, että magma on nousemassa tulivuoressa ja voimakas purkaus on mahdollinen.

Vanuatun saarivaltiosta evakuoitiin koko väestö syys–lokakuun vaihteessa, kun Manaro-tulivuori näytti olevan vaarassa purkautua. Vaaraluokitusta on laskettu, mutta paluuta täytyy odottaa vielä kaksi viikkoa, AP kertoo.”

https://tekniikanmaailma.fi/tiede/tyynenmeren-tulirenkaan-tulivuoret-pelottelevat-taas-uusin-halytystila-nostettiin-japanissa

 

 

17.10.2017: Verestävä Aurinko hämmästytti aamutaivaalla: “Kuin Leijonakuninkaassa”

“Verestävän punainen Aurinko hämmästytti pääkaupunkiseudun aamutaivaalla. Aurigon värin vaihtumiseen voi olla muutamia syitä.

Auringon ollessa matalammalla horisontissa, se näyttäytyy punertavana. Syynä värivaihtoon on maan ilmakehä, josta valo siroaa.

Kun Aurinko on matalalla, sen valo kulkee ilmakehässä pidemmän matkan katsojan silmiin. Tästä syystä väri on erilainen silloin, kun se on korkealla ja läpäisee ilmakehän nopeammin.

Sama ilmiö koskee myöskin kuuta.

Iltalehti uutisoi eilen hirmumyrsky Ophelian aiheuttaneen Lontoossa erikoisen punaisen taivaan. Brittilehdet kuvasivat tunnelmaa kaupungissa aavemaiseksi.”

http://www.iltalehti.fi/iltvluontojaelaimet/201710170095701_v6.shtml

 

 

17.10.2017: Pohjois-Korean YK-lähettiläältä kova varoitus Yhdysvalloille: “Ydinsota voi alkaa hetkenä minä hyvänsä”

“Pohjois-Korean YK-lähettiläs Kim In-ryong otti esiin ydinsodan mahdollisuuden.

Pohjois-Korean apulais-YK-lähettiläs Kim In-ryong sanoi tiistaina YK:n yleiskokouksen komitealle, että tilanne Korean niemimaalla on edennyt vaarallisen pitkälle, ja varoitti, että ydinsota voi alkaa hetkenä minä hyvänsä. Hän oli puhumassa K:n yleiskokouksen aseistariisuntakomitealle.

Kim In-ryong sanoi, että Pohjois-Korea on joutunut kokemaan äärimmäistä ydinuhkaa Yhdysvaltojen taholta 1970-luvulta lähtien ja puolusti maansa oikeutta kehittää ydinaseita itsepuolustukseksi.

Hän viittasi myös Yhdysvaltojen salaisiin suunnitelmiin poistaa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vallasta.

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välinen retoriikka on muuttunut viime aikoina suoraksi uhkailuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi viime kuussa YK:n yleiskokouksessa Pohjois-Koreaa täydellä tuholla. Kim Jong-un on uhannut, että Trump joutuu maksamaan puheestaan kalliisti.”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201710172200465438_ul.shtml

17.10.2017: Pohjois-Korea uhkasi ydinsodalla – Arvio Ylellä: Jo kirurginen isku johtaisi satojentuhansien kuolemaan 24 tunnissa

“Pohjois-Korean YK-varalähettiläs varoittaa välittömästä ydinsodan uhasta. Lausunto liittyy kärjistyneeseen sanasotaan Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä. Suomalaisasiantuntijat arvioivat tilannetta maanantaina Ylen Politiikkaradiossa.

Pohjois-Korean YK-varalähettiläs Kim In-ryong on sanonut tänään tiistaina, että tilanne Korean niemimaalla on niin räjähdysaltis, että ydinsota voi puhjeta milloin tahansa. Hänen mukaansa Pohjois-Korea ei suostu neuvottelemaan aseistuksestaan ollenkaan, ennen kuin uhka Yhdysvaltain taholta on poistunut. Pohjois-Korea ei kuitenkaan hänen mukaansa uhkaa ydinaseilla maita, jotka eivät ole sotilaallisessa yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa.

Yhdysvaltain varaulkoministeri John J. Sullivan kiirehti tämän jälkeen kommentoimaan, että Yhdysvallat ei sulje pois suoria neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa. Jo aiemmin sovittelevaa linjaa on pitänyt esillä ulkoministeri Rex Tillerson, jonka mukaan mailla on suoria keskusteluyhteyksiä.

Tutkijat Elina Sinkkonen ja Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista arvioivat Politiikkaradiossa jo maanantai-iltapäivänä kärjistynyttä tilannetta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut omissa puheissaan riitaisampi ja uhannut tuhota Pohjois-Korean täysin, jos maa hyökkäisi Yhdysvaltoihin tai sen liittolaisten kimppuun. Trump on myös haukkunut Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia pieneksi rakettimieheksi ja väläytellyt jonkinlaista sotilaallista voimannäyttöä. Sanankäänteet ovat olleet toraisammat ja kovemmat kuin Trumpin edeltäjillä. Elina Sinkkonen huomauttaakin, että merkittävin viimeaikainen muutos Pohjois-Korean tilanteessa on ollut juuri Trumpin astuminen valtaan.

Tutkijat eivät kuitenkaan usko varsinaisen iskun mahdollisuuteen, sillä Pohjois-Korea reagoisi väistämättä ja kostaisi Etelä-Korealle ja muille toimijoille. Elina Sinkkonen huomauttaa, että Pohjois-Korealla on konventionaalista aseistusta todella lähellä Etelä-Korean rajaa. Hän arvioi, että seurauksena olisi laajempikin sota. Hän ei usko, että ”edes Trumpin kaudella päädytään tällaiseen”.

Ville Sinkkonen on kommentissaan vielä jyrkempi. Hän ei näe kirurgisen iskun mahdollisuutta ollenkaan.

–Ajatus siitä, että tässä tilanteessa lähdettäisiin sotimaan ja se humanitaarinen katastrofi, mikä siitä seuraisi, niin se olisi aivan hirvittävä, Ville Sinkkonen sanoi radiossa.

Hän huomauttaa, että sellaista ei olisi nähty sitten toisen maailmansodan. Hän ei näe lainkaan sellaista vaihtoehtoa, että Yhdysvallat päätyisi esimerkiksi viimekeväisen kaltaiseen ohjusiskuun, joka tehtiin Syyriaan. Hänen mukaansa Pohjois-Korea reagoisi nurkkaan ahdistettuna todennäköisesti ensin konventionaalisin asein, mutta Etelä-Korean pääkaupunki Soul on tykinkantaman päässä maiden rajasta ja laskelmat mahdollisista seurauksista ovat kammottavat.

–Ensimmäisen 24 tunnin aikana kuolisi satojatuhansia siviilejä, eli se on aivan kauhistuttava ajatus, Ville Sinkkonen sanoi.

Uhittelun Korean niemimaalla on odotettu lisääntyvän, sillä Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset alkoivat eilen maanantaina. Myös uusi ohjuskoe saattaa olla suunnitteilla, sillä satelliittikuvissa on haivattu liikehdintää Pohjois-Korean alueella.

Tutkijakaksikko huomauttaa myös, että käytännössä toiveet siitä, että Pohjois-Korea lakkauttaisi ydinohjelmastaan täysin, on mahdoton. Elina Sinkkonen painottaa, että Pohjois-Korea ei missään nimessä lähde edes neuvottelemaan tällaisesta, vaan mahdollisempi vaihtoehto olisi jonkinlainen aseohjelmien jäädyttäminen, mikä jo sekin olisi hänen mukaansa kansainvälisen yhteisön kannalta todella suuri voitto. Hän huomauttaa, että suurvaltojen tulisi ymmärtää, että nyt käynnissä oleva odottaminen on erittäin huono strategia.”

https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/232871-pohjois-korea-uhkasi-ydinsodalla-ville-sinkkonen-ylella-jo-kirurginen-isku-johtaisi

 

Katso aihetta koskeva video:

17.10.2017: Pohjois-Korean EMP-hyökkäys ”voi tappaa 90% amerikkalaisista” vuodessa, varoittavat asiantuntijat – Uhkaa kaikkia maailman maita

“Pohjois-Korea on uhitellut jälleen ydinsodan uhkalla. Maan varalähettiläs YK:ssa Kim In Ryong  on varoittanut välittömän ydinsodan uhkasta.

”Tilanne Korean niemimaalla, johon koko maailman huomio on kiinnittynyt, on räjähdysaltis, ja ydinsota voi puhjeta milloin tahansa”, varalähettiläs sanoi Ylen mukaan.

Ydinsota ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka uhkaa Yhdysvaltoja ja mahdollisesti monia muitakin maita. Joukko yhdysvaltalaisia asiantuntijoita varoitti viime viikolla jälleen, että Pohjois-Korean mahdollisesti käyttämä niin sanottu elektromagneettinen pulssi -hyökkäys eli EMP-hyökkäys voisi olla katastrofaalinen Yhdysvalloille.

Yhdysvaltain kongressin alahuoneelle toimitetussa varoituksessa todetaan, että hyökkäyksen epäsuorana seurauksena jopa 90 prosenttia yhdysvaltalaisista voisi kuolla vuoden sisällä. Näin suuret kuolonuhrit voisivat olla seurausta siitä, että maan sähköverkko saataisiin lamautettua pidemmäksi aikaa.

Tekniikan Maailma on kirjoittanut EMP-pulssihyökkäyksen mahdollisuudesta aiemminkin tänä vuonna.

EMP-hyökkäyksessä räjäytettäisiin ydinase 30–400 kilometrin korkeudessa. Tämä tapahtuisi ilmakehän ulkopuolella ulkopuolella avaruudessa, niin että suora tuhovoima tai edes ydinpommin ääni ei kantautuisi maahan asti.

Tuhovoima syntyy siitä, että räjähdyksen gammasäteily törmää ilmakehän atomeihin ja irrottaa niistä elektroneja. Tällöin syntyy Maan magneettikentän kanssa vuorovaikuttava sähkövirta, jolloin muodostuu voimakas sähkömagneettisen säteilyn pulssi.

Iskun seurauksena ei välttämättä heti tuhoutuisi taloja tai kuolisi ihmisiä. EMP-iskun seuraukset voisivat kuitenkin ulottua laajalle: puhelin- ja dataverkot kaatuisivat ja sähköt katkeaisivat laajalti, autoja hyytyisi tielle ja lentokoneita syöksyisi maahan.

Elektromagneettinen pulssi synnyttäisi virtalaitteisiin tuhansien ampeerien virtapiikkejä. Pahimmillaan tuloksena olisi jopa kuukausien pituisia sähkökatkoja, jotka johtaisivat vakaviin häiriöihin ja kuolonuhreihin.

EMP-hyökkäyksistä on varoiteltu jo pitkään. Esimerkiksi Yhdysvaltain kongressin vuonna 2008 tilaamassa raportissa varoitetaan, että EMP-hyökkäys voi aiheuttaa laajaa ja pitkäaikaista tuhoa Yhdysvaltain yhteiskuntaa kasassa pitävään infrastruktuuriin.

The Wall Street Journal kirjoitti äskettin, että Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto teki ohimennen ”harvinaisen” viittauksen lausunnossaan uusimmasta ydinkokeestaan toiseen potentiaalisesti tuhoisaan aseeseen, nimittäin elektromagneettiseen pulssiin.

Maan testaama vetypommi voitaisiin uutistoimiston mukaan myös laukaista korkealla ilmakehässä ”supervoimakkaan EMP-hyökkäyksen synnyttämiseksi”.

Viime viikolla julkaistussa EMP-komission uudessa raportissa eritellään tarkemmin eri skenaarioita, joilla Pohjois-Korea voisi tehdä Yhdysvaltoihin EMP-hyökkäyksen.

Pohjois-Korea voisi tehdä hyökkäyksen ampumalla lyhyen kantaman ohjuksen rahtilaivasta tai sukellusveneestä – tai viemällä ohjuksen 30 kilometrin korkeuteen ilmapallon avulla.

Vaikka tällaisella suhteellisen matalalta tehtävällä hyökkäyksellä ei voitaisi kattaa koko Yhdysvaltain aluetta, jopa 30 kilometrin korkeudelta tehtävä räjäytys voisi pimentää itärannikon sähköverkon, jossa tuotetaan 75 prosenttia maan sähköstä ja jossa suuri osa väestöstä asuu.

Toinen vaihtoehto on, että EMP-hyökkäys voitaisiin tehdä satelliitin avulla.

Tehokas EMP-ase mahtuisi tutkijoiden mukaan Pohjois-Korean Kwangmyongsong-3- and Kwangmyongsong-4-satelliittien kyytiin.

”Nämä kaksi satelliittia kulkevat nykyisin kiertoradalla Yhdysvaltojen yli, ja myös kaikkien muiden maailman valtioiden yli. Tämä merkitsee potentiaalista EMP-uhkaa koko maailmalle”, raportissa todetaan.

Asiantuntijat huomauttavat, että Pohjois-Korea on uusimpien tietojen mukaan vienyt aseohjelmiaan paljon pidemmälle kuin on tähän asti luultu.”

https://tekniikanmaailma.fi/teknologia/pohjois-korean-emp-hyokkays-voi-tappaa-90-amerikkalaisista-vuodessa-varoittavat-asiantuntijat-uhkaa-kaikkia-maailman-maita/

 

4.9.2017: Pohjois-Korean ”supervoimakas” ja täysin äänetön ase voi pimentää sähköverkot kuukausiksi – uutistoimistolta uusi vihjaus

“Pohjois-Korean viime aikaiset ohjuskokeet ja ydinkokeet ovat herättäneet laajaa huolta siitä, että maan suunnitelmat mannertenvälisen ydinohjuksen kehittämiseksi ovat pitkällä.

The Wall Street Journal kirjoittaa, että Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto teki kuitenkin ohimennen ”harvinaisen” viittauksen sunnuntaina lausunnossaan uusimmasta ydinkokeestaan toiseen potentiaalisesti tuhoisaan aseeseen, nimittäin elektromagneettiseen pulssiin.

Maan testaama vetypommi voitaisiin uutistoimiston mukaan myös laukaista korkealla ilmakehässä ”supervoimakkaan EMP-hyökkäyksen synnyttämiseksi”.

Tekniikan Maailma on kirjoittanut EMP-pulssihyökkäyksen mahdollisuudesta aiemminkin tänä vuonna.

EMP-hyökkäyksessä räjäytettäisiin ydinase 30–400 kilometrin korkeudessa. Tämä tapahtuisi ilmakehän ulkopuolella ulkopuolella avaruudessa, niin että suora tuhovoima tai edes ydinpommin ääni ei kantautuisi maahan asti.

Räjähdyksen gammasäteily törmää ilmakehän atomeihin ja irrottaa niistä elektroneja. Tällöin syntyy Maan magneettikentän kanssa vuorovaikuttava sähkövirta, jolloin muodostuu voimakas sähkömagneettisen säteilyn pulssi.

Iskun seurauksena ei välttämättä heti tuhoutuisi taloja tai kuolisi ihmisiä. EMP-iskun seuraukset voisivat ulottua laajalle: puhelin- ja dataverkot kaatuisivat ja sähköt katkeaisivat laajalti, autoja hyytyisi tielle ja lentokoneita syöksyisi maahan.

Elektromagneettinen pulssi synnyttäisi virtalaitteisiin tuhansien ampeerien virtapiikkejä.

Pahimmillaan tuloksena olisi jopa kuukausien pituisia sähkökatkoja, jotka johtaisivat vakaviin häiriöihin ja kuolonuhreihin.

EMP-hyökkäyksistä on varoiteltu jo pitkään. Esimerkiksi Yhdysvaltain kongressin vuonna 2008 tilaamassa raportissa varoitetaan, että EMP-hyökkäys voi aiheuttaa laajaa ja pitkäaikaista tuhoa Yhdysvaltain yhteiskuntaa kasassa pitävään kriittiseen infrastruktuuriin.

Kun Yhdysvallat testasi vetypommia Tyynellämerellä vuonna 1962, se johti valojen palamiseen Honolulussa yli 1500 kilometrin päässä testipaikalta. EMP-pulsseja voi syntyä myös luonnollisesti: esimerkiksi vuonna 1989 Quebecissa tapahtunut sähkökatkos oli seurausta siitä, että auringossa tapahtuneiden räjähdysten vuoksi varautuneita hiukkasia osui Maan magneettikenttään.

The Wall Street Journal huomauttaa, että monien asiantuntijoiden mukaan EMP-isku on kyllä teoriassa mahdollinen mutta käytännössä vaikea toteuttaa kovin täsmällisesti. Heikoimmillaan isku tuhoaisi vain muutaman laitteen tai pienen osan verkosta. Suurempaa tuhoa Pohjois-Korea saisi aikaan ”perinteisellä” ydiniskulla.

WSJ:n mukaan Pohjois-Korean uhkailujen vuoksi Yhdysvallat joutuu miettimään, miten sähköverkkoja voidaan saada suojattua nykyistä paremmin EMP-pulsseja vastaan.”

https://tekniikanmaailma.fi/teknologia/pohjois-korean-supervoimakas-ja-taysin-aaneton-ase-voi-pimentaa-sahkoverkot-kuukausiksi-uutistoimistolta-uusi-vihjaus/

 

 

 

17.10.2017: Rajut maastopalot tappaneet ihmisiä Portugalissa – sateet nujertamassa palot

“Rankat sateet auttoivat nujertamaan Portugalin metsäpaloja yön aikana. Viranomaisten mukaan 15 suurinta paloa on saatu hallintaan.

Paloissa on kuollut 36 ihmistä ja seitsemän on vielä kateissa. Viikonloppuna roihahtaneita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi.

Ophelia-myrsky antoi viikonloppuna liekeille lisävauhtia, ja Portugalin pohjoisosaan julistettiin hätätila. Raideliikenne saatiin tänään aloitettua uudelleen.

Tuhojen raivaamisen odotetaan kestävän kauan, sillä teitä tukkivat kaatuneet sähkötolpat ja hylätyt autot.

– Useimmat uhrit kuolivat autoihinsa, mutta ruumiita on löydetty myös taloista, sanoi Oliveira do Hospital -kaupungin pormestari Jose Carlos Alexandrino.

Pääministeri Antonio Costan mukaan viranomaiset selvittävät, miten tuhoja voitaisiin vähentää vastaisuudessa. Tarkoitus on järjestellä metsienhoitoa ja palontorjuntaa uudelleen.

Ongelmat todettiin viime viikolla julkaistussa raportissa kesän metsäpaloista, joissa kuoli 64 ihmistä. Raportin mukaan palomiesten koulutus on puutteellista.

Portugalin metsissä kasvaa paljon helposti syttyvää eukalyptuspuuta, jota käytetään laajasti paperiteollisuudessa.”

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/rajut-maastopalot-tappaneet-ihmisia-portugalissa-sateet-nujertamassa-palot/6621154