17.4.2016: Ulkomaalaislakiin tulossa muutos – turvapaikanhakijan ilmoittauduttava 1-4 kertaa päivässä

“Ulkomaalaislakiin on tulossa muutos, jonka mukaan kansainvälistä suojelua hakenut voidaan määrätä asumaan tietyssä vastaanottokeskuksessa.

Asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä henkilölle, jonka turvapaikkaprosessi on vielä kesken tai joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa, hallituksen esitys on parhaillaan lausunnolla.

Uuden lain mukaan asumisvelvollisen pitäisi ilmoittautua omaan vastaanottokeskukseensa päivittäin 1-4 kertaa. Jos hän jättää ilmoittautumatta, voisi seurauksena olla sakkoa.

Säilöönottoa lievempi vaihtoehto
Asumisvelvollisuus olisi uusi turvaamistoimi, ja säilöönottoa lievempi vaihtoehto turvata esimerkiksi se, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saadaan poistettua maasta. Säilöönotosta ei kuitenkaan luovuttaisi, vaan keinovalikoimaa halutaan lisätä.

– Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa turvapaikkaprosessia säilöönoton vaihtoehtoja kehittämällä, varmistaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maastapoistaminen ja vähentää alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien säilöönottoa, kertoo hankkeen vastuuvalmistelija ylitarkastaja Mirkka Mykkänen.

Halutaan vähentää lasten säilöönottoa
Lailla pyritään myös vähentämään lasten säilöönottoa. Nyt 15-17-vuotias voidaan ottaa säilöön, jos hänelle on annettu kielteinen turvapaikkapäätös ja maastapoistamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Uusi, ehdotettu lapsen asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä säilöönoton sijaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että lapsen tulisi olla tietyn vastaanottokeskuksen alueella. Keskuksen johtaja voisi antaa lapselle luvan poistua aluellta tilapäisesti erityisen syyn vuoksi.

Lapsen asumisvelvollisuus kestäisi esityksen mukaan kaksi viikkoa, ja sitä voitaisiin pidentää toiset kaksi viikkoa, jos se olisi välttämätöntä lapsen maastapoistamisen turvaamiseksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Keskisuomalainen. ”

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ulkomaalaislakiin-tulossa-muutos-turvapaikanhakijan-ilmoittauduttava-1-4-kertaa-paivassa/5846754